Michael Ivarson, förvaltningsdirektör vid social resursförvaltning. Foto: Kristina Ahlinder

Göteborgs Stad tar fram en plan. Risken för social oro bland unga och våld i nära relationer ökar med covid-19. Därför tar Göteborgs Stad nu fram en plan för att vara beredd. ”Generellt sett är det ganska lugnt just nu i Göteborg när det gäller social oro, men vi följer utvecklingen”, säger Michael Ivarson, direktör social resursförvaltning.

Covid-19 har förändrat mycket i samhället på kort tid. Elever på gymnasiet studerar till exempel på distans sedan en tid tillbaka. Det, och frågan om också grundskolan skulle arbeta annorlunda, gjorde att flera verksamheter i Göteborgs Stad såg att det fanns en risk för social oro. Därför tog man beslutet att ta fram en beredskapsplan.

Tittat på läget
För att se vad som behöver göras har man tittat på hur läget är och analyserat risker.  Det finns en ökad belastning på bibliotek och fritidsgårdar. Det beror på att många andra fritidsverksamheter har stängt. Det har varit hög frånvaro i vissa grundskolor, framför allt i utsatta områden, men det har blivit bättre. Det är färre besökare på bad, gym och hallar.

Hittat risker
– Vi bedömer att risken är att det finns en minskad social kontroll när vuxna och äldre väljer att inte gå ut och att barn och ungdomar kan vara ute både dag- och kvällstid. Det finns en ökad risk för konflikter mellan grupper, det kan innebära ökad risk för kriminalitet och skadegörelse eftersom många offentliga lokaler står tomma, säger Michael Ivarson.

– Vi ser också att barn i utsatta familjer far mer illa av att vara hemma mycket och att brister i omsorgen får större konsekvenser för dem, fortsätter han.

Aktiviteter för barn och unga
Sex fokusområden har tagits fram med hjälp av riskbedömningarna. Det handlar om mer samverkan, att fokusera på socialt utsatta områden, att det ska finnas fler vuxna på vissa platser, att ge stöd till utsatta barn och familjer, att ordna aktiviteter för barn och ungdomar och att satsa extra på att informera dem som är svåra att nå.

Följer utvecklingen
Arbetet fortsätter nu med att göra åtgärderna mer konkreta och samtidigt följa utvecklingen av eventuell social oro. Det görs till exempel på det telefonmöte som polisen, alla stadsdelar, social resursförvaltning och räddningstjänsten har varje torsdag.

– Det är inget påtagligt just nu, men vi behöver ha en beredskap. Torsdagskonferensen kommer att vara vårt öra mot marken. Vi har även tagit med kulturförvaltningen på mötet eftersom de har biblioteken, säger Michael Ivarson.

Våld i nära relationer
Det finns också risk för att våld i nära relationer ökar på grund av att fler är hemma mer under covid-19.

– Vi kan se på socialjouren att vi har ett ökat antal anmälningar i vissa stadsdelar. Vi behöver följa detta och ha en beredskap för att ta emot fler personer. Vi kollar av med alla kvinnojourer hur beläggningen ser ut, med vårt eget kriscenter för kvinnor och våra familjerådgivningar, säger Michael Ivarson.