Här kan du få stöd och hjälp. Det finns risk för att våld i nära relationer och hedersrelaterat våld ökar under covid-19-pandemin. Göteborgs Stad höjer sin beredskap och vill berätta om att det finns stöd och hjälp att få, både inom staden och hos ideella verksamheter. Det kan till exempel vara samtalsstöd eller plats på skyddat boende.

Den pågående covid-19-pandemin har inneburit många förändringar i samhället. Det finns en oro inom Göteborgs Stad att den psykiska pressen ökar på många sätt hos invånarna och man ser en ökad risk för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld när många håller sig hemma.

– Isolering och kontroll är en viktigt del av våldsutövandet. Nu förstärks den möjligheten att utöva ännu mer kontroll och isolering av sin partner och andra familjemedlemmar. Möjligheten att lämna hemmet minskar drastiskt när alla uppmanas att stanna hemma. Finns det en kontrollerande och våldsam person där så ökar såklart risken för våld, säger Kajsa Bogren, utvecklingsledare vid Dialoga – Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

 Svårare att upptäcka

I och med isoleringen under pandemin blir det också svårare för andra att upptäcka våldet. De är inte på arbetet, skolan, daglig verksamhet eller sysselsättning som är en fristad för våldsutsatta och där det kanske finns andra som känner till hur de har det hemma. Men trots isoleringen finns det tecken och varningssignaler.

– Man kan titta på om personen isolerar sig ännu mer. Att man inte pratar i telefon eller är social på andra sätt när man är i hemmet.

Kajsa Bogren säger att det också kan vara bra att vara lite extra uppmärksam på sina grannar. Om det är upprepade bråk, hörs skrik eller barn som gråter.

– Det behöver inte vara våld, men det kan vara det.

Finns hjälp och stöd

Göteborgs Stad planerar för en informationssatsning för att nå utsatta och utövare, för det finns hjälp att få och ställen att söka sig till, både inom staden och hos ideella verksamheter.

– Man kan få samtalsstöd om man haft problem med aggressivitet och plötsliga humörsvängningar. Att man hotar eller kallar sina partner och barn för nedvärderande ord. Kan man inte bo hemma, själv eller med sina barn, för att det finns våld i hemmet kan man få skyddat boende. Under tiden man bor där får man stöd och hjälp i sin situation, krissamtal och praktisk hjälp, säger Kajsa Bogren som exempel.

Hedersrelaterat våld

Även risken för hedersrelaterat våld bland barn och unga ökar under covid-19-pandemin

– Skolan kan vara en fristad för dem. Nu finns det större risk för kontroll och isolering hemma. Det finns också risk att barn förs ut ur landet, även om det är färre resor nu. Det är generellt svårare att upptäcka utsatta barn och ungdomar just nu. Till exempel har gymnasieskolorna distansundervisning. Därför är det viktigt att vuxna, inom olika verksamheter, såsom förskola, skola, fritidsaktiviteter är extra uppmärksamma.

Staden följer utvecklingen

Göteborgs Stad följer utvecklingen när det gäller våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

– Vi följer statistiken vecka för vecka och ska göra analyser framöver av det materialet, säger Kajsa Bogren.

Statistiken ingår i det arbete staden gör, utifrån situationen med Covid-19, med att ta fram långsiktiga strategier och aktiviteter för att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.