Barnafödandet vände uppåt igen. Att Göteborgs folkökning dämpades under 2012 beror delvis på ökad utvandring. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. Samtidigt noteras åter en liten ökning av antalet födda i rikets andra stad.

Det har bara gått lite mer än en månad seden Västra Götalandsregionens databas Västfolket rapporterade om sin nya befolkningsstatistik för länet.

Nu följer SCB upp med ytterligare siffror och förklaringar som bland annat berättar att Göteborgs folkmängd den 31 december 2012 var 526 089 personer. En ökning med 5 715 personer.

Fler återvänder till sina hemländer
– Det är en lägre ökning än på flera år, säger Lutz Ewert som är utredningsledare på specialiststaben för samhällsanalys och statistik på stadsledningskontoret.

Dämpningen, av den fortfarande höga befolkningsökningen, har delvis sin förklaring i att allt fler valt att återvända till sina tidigare hemländer.

– På riksnivå har man sett en trend av återutvandring. Särskilt många irakier har valt att lämna Sverige – den iakttagelsen stämmer även för Göteborg, säger Lutz Ewert.

Under 2012 utvandrade 5273 personer från Göteborg. En ökning med 737 jämfört med 2011. Det året sjönk också nativiteten i Göteborg för första gången på många år.

”Blygsam ökning med 113 barn”
– 2011 rasade barnafödandet i hela landet, och man befarade att det skulle bli som efter 1990 när det vände brant nedåt under flera år, säger Lutz Ewert.

SCB:s nya statistik visar att nedgången genast bromsats upp och förra året föddes 7621 barn i Göteborg.

– Det är en relativt blygsam ökning med 113 barn. Men det intressanta är att det inte fortsatte nedåt, och vi tror att vi kommer att få ungefär lika många födda 2013 som 2012, säger Lutz Ewert.

Toppåret 2010 föddes 7857 barn i Göteborg.

Till sist noteras en marginell ökning av antalet avlidna i Göteborg.