Samordningen i staden ska bli bättre. Allt fler ensamkommande barn och unga kommer till Göteborg. Det betyder att även fler av stadens anställda möter dem i sitt arbete. Den 26-27 mars ordnas därför två utbildningsdagar för berörda yrkesgrupper. I maj öppnar ytterligare ett nytt boende.

− Utbildningsdagarna är en del i arbetet med att skapa kommungemensamma rutiner så att ungdomarna behandlas lika oavsett vilken stadsdel de kommer till, säger Louise Parbring, chef inom enheten Boende för ensamkommande ungdomar.

Utbildningen riktar sig till alla yrkesgrupper som i vardagen möter ungdomarna, till exempel inom socialtjänst, skola, överförmyndare, skolsköterskor och ungdomsmottagningar. Den består dels av en grundutbildning – en sorts introduktion – och en fördjupningsdel.

− På programmet står bland annat hur man jobbar med traumafokuserad behandling och information om stödgruppsverksamheten ”Barn i väntan – barn i start”, säger Louise Parbring.

70 har kommit till Göteborgs boenden
Drygt 4.000 ensamkommande barn och unga väntas komma till Sverige under 2013.

− När jag började jobba med det här 2010, så kom 2.800 barn och unga till Sverige under det året. Det är en stadig ökning, säger Louise Parbring.

Göteborgs boenden för ensamkommande har sedan 2010 tagit emot drygt 70 ungdomar, främst från Afghanistan och Somalia. Men behovet är större än så.

− Många blir kvar i ankomstkommuner som Malmö och Mölndal, eftersom det inte finns tillräckligt med platser i kommunerna när de ska anvisas någon annanstans, säger Louise Parbring.

Nytt boende för killar i maj
I dagsläget har Göteborgs Stad enligt avtal med Migrationsverket sju platser för asylsökande ungdomar och 28 platser för ungdomar med uppehållstillstånd.

− I maj öppnar vi dessutom ett nytt boende med nio platser enbart för killar. 85 procent av alla ensamkommande är killar, säger Louise Parbring.

Men inte alla som kommer till Göteborg gör det via Migrationsverket.

− Ibland händer det att någon står direkt på gatan och säger ”jag söker asyl”. Då måste vi kunna ta hand om dem till det att Migrationsverket kan ta över. Just nu har vi två jourplatser till det, säger Louise Parbring.

Försvunna unga utsatta
Den senaste tiden har det faktum att många ensamkommande unga försvinner uppmärksammats av flera medier. På boendena i Göteborg är det dock inget stort problem.

− Att ungdomarna avviker hänger ihop med att de har fått avslag eller blivit avvisade till ett annat europeiskt land, det land där de först sökt asyl. Men boendena i Göteborg är inte särskilt drabbade av det här, säger Louise Parbring och fortsätter:

− Samtidigt finns några av de här försvunna ungdomarna säkert i Göteborg ändå, och de är i en otroligt utsatt position. Därför måste vi ändå jobba med de här frågorna.