Mer kokain. Mer GHB. Det är slutsatser man kan dra efter att ha läst den senaste rapporten om drogsituationen i Göteborg för hösten 2006. Rapporten bygger på uppgifter från socialtjänst, polis, sjukvård, frivård och frivilligorganisationer som på olika sätt möter missbrukare i Göteborg.

De flesta av uppgiftslämnarna redovisar på många punkter en oförändrad drogsituation jämfört med förra undersökningen. Men personal inom socialtjänst och sjukvård möter fler som har problem med GHB och kokain, vilket kan tyda på en ökning av missbruket.

Det skulle också kunna betyda att det helt enkelt är fler som söker hjälp.

Nya grupper missbrukar kokain

– Men det är så pass många som uppger att de ser en ökning att man på goda grunder kan säga att GHB och kokain har ökat, säger Ove Lundgren, informatör på Kunskapskällar’n.

– Kokain har spridits i fler kretsar. Förut var kokainet koncentrerat till krogsvängen och innefolket, men nu har det blivit billigare och kommit ut till grupper där det inte funnits tidigare, säger Ove Lundgren.

I ökningen av GHB döljer sig förmodligen ett användande av de närbesläktade drogerna GBL och Butandiol, som omvandlas till GHB i kroppen, men som inte är narkotikaklassade.

GHB biter sig fast

Att GHB biter sig fast i Göteborg kan ha att göra med att den närmast blivit en del av ungdomskulturen i vissa stadsdelar, menar Ove Lundgren.

– Har ett gäng börjat med GHB så fortsätter ”traditionen” gärna när nya årskullar tar över. I en del områden klingar det av efter ett tag, men i andra biter det sig fast.

Och det sker inte alls bara i vad man brukar kalla utsatta stadsdelar. Till synes välanpassade medelklassområden som Lindome, Kållered och Härryda har hög förekomst av GHB.

Ökat alkoholmissbruk – men inte bland unga

Av rapporten framgår också att alkoholmissbruket har ökat i Göteborg – men inte berusningsdrickandet bland unga. I den nationella undersökningen ser man att berusningsdrickandet bland niondeklassare har minskat i gruppen som helhet – men att de niondeklassare som dricker sig berusade gör det oftare.

Rapporten är gjord av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. För andra gången har de nu även gjort en speciell kartläggning av situationen i Göteborg, i samarbete med Kunskapskällar’n.

Ska fånga upp nya drogtrender

I undersökningen har 29 uppgiftslämnare inom socialtjänst, polis, sjukvård, frivård och frivilligorganisationer i Göteborg fått svara på frågor om droger och missbruk. De svarande har alla lång erfarenhet av missbruksarbete och stora kunskaper på området.

Syftet med undersökningen är att snabbt fånga upp information om nya preparat och nya drogtrender.