Satsning i Västra Göteborg. Det kan vara svårt för den som utsatts för ett sexuellt övergrepp att hitta bra stöd. Därför har Ungdomsmottagningen Väst börjat erbjuda samtal, enskilt och i grupp, tillsammans med Mikamottagningen. Tack vare ytterligare finansiering kan satsningen fortsätta under 2016. På sikt hoppas man kunna bygga upp en specialistmottagning.

Att bli utsatt för ett sexuellt övergrepp kan sätta djupa spår som sitter i lång tid. För att minska risken för långvarig psykisk ohälsa erbjuds numera riktat stöd för åldersgruppen 13-24 år. Samtalsstödet ges hos Ungdomsmottagningen Väst i Frölunda eller hos Mikamottagningen på Järntorget.

– Om man varit med om en bilolycka så kan man ofta prata med nästan vem som helst. Men för den som utsatts för ett sexuellt övergrepp är det inte så. Att träffas i grupp och prata om det som hänt kan göra att man känner sig mindre ensam och upplever mindre skam och skuld, säger Jennie Isakzon, kurator på Ungdomsmottagningen Väst.

Om övergreppet dessutom begåtts av en anhörig eller närstående kan uppgörelsen med det även leda till att det sociala sammanhanget slås i spillror.
– Det är inte ovanligt att hela familjer krossas, och det brukar vara svårt att läka.

Utbildar andra
Satsningen på att förbättra stödet till utsatta för sexuella övergrepp inleddes 2014, med hjälp av statliga medel för unga med psykisk ohälsa. Utöver att erbjuda samtalsstöd arbetar Jennie Isakzon och hennes kollegor även med att sprida kunskap inom bland annat sjukvård, socialtjänst och på ungdomsmottagningar.

– Som professionell kan det ofta kännas svårt att bemöta berättelser om sexuella övergrepp. Det kan göra att man inte ställer frågor, fast man vet att man borde.

Osäkerheten kan bland annat handla om var gränsen går för vad som är ett övergrepp.

– När det gäller att ge behandling definieras sexuella övergrepp som allt sexuellt som inte är ömsesidigt. Kändes det som ett övergrepp för den som utsatts så var det det, även om man inte gjorde motstånd, säger Jennie Isakzon.

Ordval som har betydelse
För den som inte har så stor vana att prata om sexuella övergrepp kan det också vara svårt att veta vilka ord man ska använda i samtalet om det som hänt. Ska man använda ordet kyss, eller beskriva det som att någon tryckt in sin tunga i den andras mun?

Och hur mycket ska man fråga vidare om någon börjar berätta om ett övergrepp?

– Jag tycker att man snarare ska ställa fler frågor än färre. Sedan kan det vara att man inte har tid, man kanske bara har fem minuter kvar på samtalet med en patient. Men då får man säga att ”vad bra att du tar upp det, kan vi boka in en ny tid?”.

På samma sätt som att det finns specialmottagningar för exempelvis personer med ätstörningar eller alkoholberoende tycker Jennie Isakzon att det finns behov av en särskild mottagning för personer som utsatts för sexuella övergrepp.

– Där skulle det finnas personer som har mycket kunskap. Det kan ge en trygghet för andra professionella också. För då vet man att man kan hänvisa någonstans om man inte riktigt kan det området själv, det kan kännas tryggt.