Ska skydda och stärka rättigheter. Ola Hendar är Göteborgs första funktionshinderombudsman. Hans uppgift är att skapa en länk mellan politiska beslut om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Göteborgs Stads arbete med att förverkliga dem. Hur ska du göra det, Ola Hendar?

Ola Hendar

– Genom att synliggöra och sprida kunskap om livsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Jag tror det redan görs mycket bra i stadens förvaltningar och bolag, men det når inte alltid fram till dem som behöver det. Ofta saknas helt enkelt kunskap.

Vad kan det få för konsekvenser?

 − Att personer med funktionsnedsättning, i kontakten med en förvaltning, upplever att de inte blir förstådda i sin situation. Man pratar förbi varandra och det blir inget bra möte. Erfarenheter från personer med funktionsnedsättning behöver bli hörda i mycket större utsträckning och med kunskap kan man skapa förändring med ganska små medel. Bemötandet är väldigt viktigt.

Traditionellt sett brukar ju en ombudsman även hjälpa enskilda individer vars rättigheter inte respekteras. Kommer det även ingå i din roll? 

− Nej, det är inte min funktion. Jag kommer skapa nätverk och sprida kunskap i nämnder och styrelser för att stadens stöd till personer med funktionsnedsättning når ut till de som behöver det. Mitt arbete utgår från Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Målsättningen med programmet och mitt arbete att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta, förflytta sig, bo och arbeta i Göteborg på samma villkor som andra.

Hur ser situationen ut idag för personer med funktionsnedsättning?

− Vi kan se att levnadsförhållanden inte utvecklas i samma takt som i övriga samhället. Det här är en stor utmaning, även internationellt, på grund av strukturella hinder.

Hur kan dessa strukturella hinder se ut?

 − Många gånger handlar det om stödinsatser som behöver samordnas bättre. En person kan ha fått en praktikplats men om transporten dit inte fungerar spelar det ingen roll hur väl praktikplatsen är anpassad. Det görs bra enskilda insatser men det krävs samverkan för att stödet ska komma den enskilda personen till rätt.

Vad vill du åstadkomma som funktonshinderombudsman?

− En förbättring av levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning. Det är staden som skapar hindren i deras väg – därför kan vi också ta bort dem.

Foto: Marit Lissdaniels