Olle Lindqvist blir tillförordnad vd för det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB. Han efterträder Mats Andersson som lämnar sitt uppdrag vid årsskiftet.

Olle Lindqvist, som för närvarande är bolagets bygg- och projektchef, stannar på uppdraget tills en ny vd är på plats. Rekryteringen av ny vd inleds inom kort.