Räddningstjänsten i Göteborg arbetar just nu med en brand i en lagerbyggnad med stora mängder kemikalier vid Gamlestadsvägen. Stora mängder kemikalier har brunnit. Nu handlar det främst om att ta hand om giftigt vatten från branden.

Den akuta fasen av olyckan i en industrifastighet vid Gamlestadsvägen är över. Räddningstjänsten fokuserar nu på att ta hand om vatten från släckningen som förorenats av giftiga kemikalier.

Röken från branden har synts över stora delar av Göteborg. Röken bedöms av räddningstjänsten som giftig på grund av de stora mängder kemikalier i bygganden. Fastigheterna kring Bassänggatan och Alelyckans sportanläggning har evakuerats.

Larmet om branden kom kl 6.40. Det är en lagerbyggnad, 72×60 meter, som brunnit på Gamlestadsvägen 103. Byggnaden är helt förstörd. Kringliggande byggnader med produktion är inte skadade eller hotade.

Flertal giftiga kemikalier

I den brandhärjade byggnaden förvaras ett flertal farliga kemikalier. Det vatten som använts för släckningen har därför förorenats av giftiga kemikalier. Kring byggnaden finns invallningar för att samla upp vatten.

Branden är under kontroll. Räddningstjänsten koncentrerar nu sitt arbete på att ta hand om det förorenade släckvattnet som är ett miljöhot. Miljöförvaltningen finns på plats för att bedöma situationen.

Räddningschef Åke Jacobsson bedömer att det kommer att krävas en större miljösaneringsoperation. Arbetet kan bli långvarigt.

Göteborgs Stads krissamordningsgrupp har samlats och kompletterar räddningstjänsten och polisens insatser. Främst handlar det om att miljöförvaltningen hjälper till med kunskap om gifter och sanering.