Det kommer att krävas ett omfattande saneringsarbete efter branden i ett kemikalielager vid Gamlestadsvägen i Göteborg. Rökutvecklingen från branden var under förmiddagen varierande. Inga personer har skadats.

Rökutvecklingen varierade under förmiddagen, men den hade före lunchtid avtagit betydligt jämfört med när branden startade på morgonen. Rökmolnet har synts över stora delar av Göteborg. Svag och växlande vind har gjort att molnet inte skingrats så snabbt.

Enligt räddningstjänsten är all rök från bränder giftig, givetvis även i detta fall. De personer som känner besvär ska undvika röken genom att gå inomhus och stänga fönster, dörrar, ventiler och eventuell ventilationsanläggning. Människor är olika känsliga för rök. De som till exempel lider av astma är känsligare än många andra.

– Synlig, sotig rök som känns irriterande ska undvikas, säger räddningschef Åke Jacobsson.

Omfattande sanering

Lagerlokalen innehöll en stor mängd kemikalier. Endast en liten del av dessa kemikalier har brunnit. Men det finns kemikalier i släckvattnet kring byggnaden. Vattnet har samlats i de bassänger som finns för just sådana här situationer. Vattnet bedöms som miljöfarligt.

Räddningschef Åke Jacobsson bedömer att saneringen kommer att bli svår och omfattande, och troligen ta flera dagar. Under onsdagen kommer eftersläckningsarbetet att pågå med 25 – 30 brandmän på plats.

Än så länge bedöms inget av det giftiga vattnet kommit ut i avloppssystemet. Miljöförvaltningen finns på plats för att hela tiden bedöma situationen.

VA-verket har som säkerhetsåtgärd beslutat att stänga vattenintaget vid Alelyckan. Det görs som en försiktighetsåtgärd. Brandplatsen ligger cirka två kilometer nedströms vattenintaget.