Omställningen av det krisdrabbade Gatubolaget kommer att kosta 70 miljoner kronor i år och nästa år. Därmed står det klart att bolaget behöver kapitaltillskott från ägaren Göteborgs Stad redan i år. Det framgår av den rapport som VD Sven Henriksson lämnade till bolagets styrelse för två veckor sedan.

– Jag kan inte nu säga hur mycket kapitaltillskott eller kapitalgaranti vi kommer att behöva. Det beror på hur bra de återstående delarna av bolaget lyckas och dessutom är det en politisk fråga som jag helst inte vill uttala mig om, säger Sven Henriksson.

Kraftig bantning väntar

Han konstaterar dock att Gatubolaget åren 2001 och 2002 betalade in cirka 30 miljoner i överskott till staden.

– Och meningen med att ligga i en koncern är ju att man ska kunna jämna ut goda mot dåliga år.

För två veckor sedan beslutade Gatubolagets styrelse att affärsområdet Entreprenad ska bantas kraftigt, från 190 till 100 anställda, efter ett par år med stora förluster. Verksamheten ska i framtiden inriktas på drift- och underhållsarbete, medan de stora anläggningsjobben försvinner helt.

Den nya organisationen ska vara i drift 1 april under en ny chef, Kjell Nielsen. Dessutom ska fem tjänster bort från Gatubolagets centrala administration.

Lönsamt igen 2007

Beslutet innebär att 95 personer blir övertaliga den 1 april. Under de 21 följande månaderna kommer det att kosta 70 miljoner kronor. Största delen är löner, men där finns också kostnader för nya lokaler samt externa projektledare som ska leda omställningen. Inga pensionslösningar finns med i den summan.

Enda sättet att få ner kostnaderna är att de övertaliga snabbt kan få nya jobb. Samtliga kommer att få ”skäliga” erbjudanden om annat jobb inom kommunen. I det arbetet förväntar sig Sven Henriksson ”Stadskansliets aktiva stöd för att hitta ersättningsarbeten” samt ”ett stöd som förtydligar reglerna kring omställningsarbete inom Göteborgs Stad”.

Han räknar med att entreprenadverksamheten ska kunna vara lönsam igen år 2007.

Efter några månader med den nya organisationen kommer Gatubolagets aktiekapital att vara så pass litet att en kontrollbalansräkning måste upprättas.

Därför har styrelsen beslutat att en kontrollbalansräkning ska göras redan i samband med delårsrapporten i mars.