Utställning visar ramar och riktlinjer. En arkitekttävling kommer att avgöra hur Göteborgs konstmuseum ska anpassas till nutiden. Men innan dess krävs en grundlig kartläggning av vilka behov, förutsättningar och möjligheter som ska styra utvecklingen av den hundraåriga, byggnadsminnesmärkta bygganden. Nu bjuds allmänheten in att ta del av processen på ett öppet hus den 13 september på stadsbyggnadskontoret.

I över hundra år har Göteborgs konstmuseum funnits i den pampiga byggnaden på Götaplatsen med sina höga valvbågar. På 1960−talet gjordes ett par tillbyggnader och under 1990-talet byggdes en ny entré, men sedan dess har byggnaden i princip sett likadan ut.

”En miljö som ska bevaras”

− Bygganden lever inte upp till dagens krav på säkerhet och hållbarhet. Det krävs anpassningar av arbetsmiljön och fler utställningsytor. Om vi vill att bygganden ska fortsätta att användas till den verksamhet den ursprungligen byggdes för måste vi helt enkelt bygga om och till, säger Sophia Älfvåg, arkitekt och projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Det är inte bara bygganden som är unik, även platsen är det. Götaplatsen med Konserthuset, Stadsteatern och Konstmuseet bildar en monumental avslutning på Kungsportsavenyn som varit intakt i 100 år.

− Det är en miljö som ska bevaras och därför kommer inte museets framsida att förändras. Byggnaden kommer i stället att utvecklas från den södra sidan som vetter mot Lorensbergs villastad.

Ska bli ett museum av hög internationell klass

Konstmuseet ska få bättre flöden, för både personal och besökare. Det ska bli lättare att transportera, arkivera och lagra konst och det kommer att bli nya och större utställningsytor. Målsättningen är ett konstmuseum med internationell hög klass.

Ombyggnaden skapar också en möjlighet att utveckla området runt museet. På stadsbyggnadskontoret har man i flera år arbetat med att öppna upp platsen som sträcker sig från Korsvägen upp mot Götaplatsen.

− Det händer mycket i det här området nu och vill utnyttja de samband som finns och göra platsen mindre sluten. Planerna för konstmuseet kan bidra till den utvecklingen.

Arkitekttävling nästa år

Hur det nya museet kommer att se ut avgörs i flera steg. En förstudie har kartlagt vilka behov, förutsättningar och möjligheter som finns i den unika byggnaden och platsen. Under nästa år genomförs en arkitekttävling. Det vinnande förslaget ska sedan utvecklas och leda till en färdig detaljplan. Först 2030 väntas det nya museet vara färdigt.

Redan nu är dock allmänheten välkommen att ta del av förstudien och de riktlinjer den har resulterat i. Den 13 september klockan 16–19 är det Öppet hus på stadsbyggnadskontoret.

− Det kommer att finnas en utställning om projektet och de riktlinjer som ligger till grund för det fortsatta arbetet och representanter från flera delar av projektet finns på plats för att svara på frågor, säger Sophia Älfvåg.

Samrådet för om- och tillbyggnaden av museum pågår den 24 aug−4 oktober. Under den perioden är alla välkommen att lämna in reflektioner och förslag på stadsbyggnadskontorets sajt (se länk nedan).