Välkommen med synpunkter! Hur rör vi oss i området? Vad tycker vi om trafiken? Vad kan vi göra med parkeringen vid Pustervik? Det är några av de frågor som stadsbyggnadskontoret är nyfikna på när de med start måndag den 27 januari ordnar öppet hus om Haga och Vasastans framtid.

Utgångspunkten är att Västlänken får en av sina stationer i Haga och att det leder till en rad miljömässiga förändringar i området. Men det stadsbyggnadskontoret nu intresserar sig för är hur hela Haga och Vasa kan utvecklas i termer av mer allmän stadsutveckling.

− Vi vill berätta om kommande förändringar i innerstan och lyssna på vad de som bor och är verksamma i området tycker och tänker. Vad tycker de är bra? Mindre bra?, säger Mia Edström, arkitekt och projektledare för stadsutvecklingsprogrammet i Haga och Vasa.

Biltrafiken i ska minska
Hon säger att området fungerar lite som ett vardagsrum. Inte minst unga människor rör sig mycket i de här delarna av staden. Ett exempel är Kungsparken, där även göteborgare som inte bor i området ofta vistas.

4D1C.jpg
− Vi vill starta ett samtal och få veta sådant som hur människor rör sig i området, var man känner sig trygg eller otrygg och om det är lagom avstånd till hållplatsen, säger Mia Edström.

Största utmaningarna i Haga och Vasa rör trafiken. Det handlar om att ställa om Göteborgs centrala delar från att vara en stad byggd för biltrafik till att bli en kollektivtrafik- och cykelstad.

− Biltrafiken i innerstan ska minska. Trafiken i Allén fungerar som en barriär mellanVasastan och Kungsparken. Nu vill vi veta om andra tycker likadant eller om det är något annat som påverkar hur man rör sig i staden, säger Mia Edström.

Karta som klotterplank
På öppet hus-programmet står utställningar och kortare föredrag. Stadsarkitekt Björn Siesjö kommer att vara på palts den 27 januari och 1 februari. Vid ett tillfälle berättar Göteborgs stadsmuseum om hur staden har utvecklats sedan 1800-talet och vid ett annat redogörs för hur arbetet med Västlänken fortgår.

En utställning handlar om hur området har förändrats över tid. Dessutom visas en karta, en flygbild, över området som det ser ut i dag.

− Den blir ett slags klotterplank. Utifrån kartan kan man peka och berätta, skriva post it-lappar eller längre brev, säger Mia Edström.

Öppet hus om Haga och Vasa äger rum vecka fem. Adressen är en före detta gallerilokal på Vasagatan 5B.