”Jag är imponerad av stadens arbete”. I morgon tisdag 4 april bjuder Göteborgs Stads hbtq-råd in till ett öppet möte om den nyligen antagna hbtq-planen, där planens innehåll presenteras och allmänheten kan komma med synpunkter. ”Det är fantastiskt att planen finns. Nu gäller det att få ut innehållet i stadens verksamheter”, säger Berit Larsson som är med i rådet.

Berit Larsson och de övriga ledamöterna i Göteborgs Stads hbtq-råd har varit med och tagit fram den fyraåriga handlingsplan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor, som nyligen antogs av kommunfullmäktige.

Planen innehåller 18 konkreta åtgärder och presenteras för allmänheten på tisdag kväll. Det öppna mötet hålls på Stadsbibliotekets trappscen med början klockan 18.

2C1A_2.jpg
– Jag hade nästan inte förväntat mig att planen skulle bli verklighet, men det har gått snabbt och nu känns det som att Göteborg har satt sig på kartan i hbtq-frågan. Jag är imponerad generellt av hur staden arbetar med hbtq -frågor nu för tiden. Det känns som att det finns en politisk enighet om att frågorna är viktiga, men samtidigt finns det mycket kvar att göra för att perspektiven ska få genomslag på tjänstemannanivå och i till exempel Göteborgs Stads bolag, säger Berit Larsson.

Hoppas på input
Hon ser fram emot att ta del av synpunkter från allmänheter på tisdagens möte.

– Hbtq -rådet ska inte vara ett slutet system, utan det är viktigt att vi visar att vi finns och att göteborgarna kan komma med synpunkter till rådet. Vi ordnar regelbundet sådana här möten och brukar få en hel del input. Ofta från folk som redan är engagerade, men jag hoppas att också en bredare allmänhet kommer.

På mötet talar Maria Voyvodova (S), kommunalråd och ordförande för Göteborgs Stads hbtq-råd, och planens innehåll presenteras av Anna-Carin Jansson, planeringsledare på stadsledningskontorets avdelning för mänskliga rättigheter. Därefter följer ett öppet samtal, där den som vill har möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Nästa möte den 8 juni
– Vi kommer följa upp planen senare i år med ytterligare en open hearing den 8 juni, under West Pride. Då kommer ansvariga politiker och chefer att berätta om hur arbetet med de olika åtgärderna i planen går, och bli utfrågade av hbtq-rådet och göteborgarna, säger Anna-Carin Jansson.

Bland de 18 åtgärder som staden enligt planen ska genomföra senast 2021 finns bland annat inrättande av skyddade boendeplatser för män, transpersoner och lesbiska och bisexuella kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Dessutom ska bland annat hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld kartläggas, och en mötesplats för hbtq-personer ska skapas.

– Planen är unik i sitt slag i Sverige. I dag är det få i samhället och i Göteborgs Stad som medvetet diskriminerar, men det är lätt att man glömmer bort de grupper som lever utanför normerna. När man till exempel pratar om hedersvåld tänker nog många att det är unga flickor som utsätts, men det finns ju också transpersoner, lesbiska och homosexuella killar som lever i en hederskontext. Och om inte kommunen ser dem riskerar de att bli svikna av både familj, släkt och samhället, säger Anna-Carin Jansson.