Ettårigt tillstånd från 17 februari. Göteborgs Stad har fått tillstånd av polismyndigheten att ha ordningsvakter på Järntorget. “Vi hoppas att det ska ge en ökad trygghet och att de brott som begås markant ska minska över tid”, säger Magnus Ericsson, biträdande säkerhetsskyddschef.

Statistik från polisen visar på kraftig brottslighet på Järntorget, det sker till exempel rån, misshandel och stölder, och allmänheten upplever platsen som otrygg. Samma sak har framkommit när den tidigare stadsdelen, Majorna-Linné, gjort sina trygghetsvandringar.

– Det har varit en ökning av antalet brott generellt sett över åren. Nu har vi haft ett år av covid-19, vilket gör att statistiken möjligen planar ut en aning. Men så är det över hela staden, viss brottslighet går ner bland annat i och med att krogarna inte får ha servera alkohol efter klockan 20, säger Magnus Ericsson.

Göteborgs Stad har fått tillstånd från polismyndigheten att ha ordningsvakter på Järntorget från den 17 februari och ett år framåt.

– Vi hoppas att det ska ge en ökad trygghet och att de brott som begås markant ska minska över tid. Det är viktigt att påpeka att ordningsvakterna i första hand är där för att skapa trygghet och hjälpa allmänheten.

När är ordningsvakterna där?

– Som det är nu behöver vi använda ett befintligt avtal, det gör att vi inte kommer att ha ordningsvakter dygnet runt. Polisen arbetsleder operativt och omfördelar resurserna vid behov, säger Magnus Ericsson.

Göteborgs Stad har sedan hösten 2020 ordningsvakter vid Brunnsparken, Gustaf Adolfs torg, Kronhusbodarna och Kanaltorget samt vissa angränsande gator.

– Där har tryggheten ökat markant. Tidigare såg man folk som rökte, “drog omkring” och sålde narkotika öppet. Det ser man inte på samma sätt nu. Så det har varit väldigt lyckat. Statistiken visar också på detsamma.

Ordningsvakterna började patrullera Järntorget i fredags förra veckan.