Börjar i augusti. Polismyndigheten har godkänt Göteborgs Stads ansökan om att få ha ordningsvakter kring Brunnsparken, Gustaf Adolfs torg, Kronhusområdet och Kanaltorget. I augusti kommer vakterna att börja sin patrullering, som är tänkt att öka tryggheten i de aktuella områdena.

Göteborgs Stad har som övergripande mål att vara en trygg och säker stad. Undersökningar visar dock att den upplevda tryggheten i områdena Brunnsparken, Gustaf Adolfs torg, Kronhusområdet och Kanaltorget är lägre än i övriga delar av den centrala staden. Därför har Göteborgs Stad under flera års tid önskat ordningsvakter här.

Polismyndigheten har tidigare avslagit stadens ansökan, men 29 juni meddelade myndigheten att den senaste godkänts.

– Det är en fråga som vi levt med länge och nu när vi fått besked är vi redo att dra igång arbetet, säger Magnus Ericsson, biträdande säkerhetsskyddschef på stadsledningskontoret.

Ska anmäla skadegörelse

Statistik visar att våldsbrott, skadegörelse, tillgrepps- och narkotikabrott är brottsformer som förekommer i områdena. Ordningsvakterna ska skapa trygghet genom att finnas på plats och synas. De ska också göra förebyggande insatser genom att anmäla skadegörelse, klotter och nedskräpning.

– De ska även finnas till hands för allmänheten och de kommer aktivt att kunna ingripa genom att avvisa och omhänderta personer som stör den allmänna ordningen. Men det är viktigt att påpeka att de inte kommer att ersätta polisen.

Tanken är att ordningsvakterna – fyra stycken samtidigt – ska arbeta alla veckans dagar, främst eftermiddagar och kvällar.

– Det är en fråga som kommer att avgöras tillsammans med polisen, säger Magnus Ericsson.

Arbetet analyseras veckovis

Ordningsvakterna som börjar arbeta i augusti kommer att bära en bricka med texten Ordningsvakt samt Göteborgs Stad. De har också genomgått en fyra dagar lång utbildning i stadens regi för att kunna representera Göteborgs Stad i det trygghetsskapande arbetet.

Avtalet med leverantören Securitas gäller fram till årsskiftet men kan förlängas med ett år i taget. Årets kostnader för ordningsvakterna kommer att landa på cirka tre miljoner kronor.

– Det här är ett projekt och resultatet av arbetet analyseras veckovis och kommer ligga till grund för framtida arbete, avslutar Magnus Ericsson.