Ska ligga vid Masthuggskajen. Nya Masthuggskajen blir platsen för Ostindiefararen när näringslivet, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen nu samverkar för att rädda kvar Götheborg i staden.

Turerna har varit många, men nu är framtiden för Ostindiefararen Götheborg räddad. Runt skeppet planeras för ett besökscenter vid Masthuggskajen som ansluter till Göteborgs långa historia som handels- och sjöfartsstad.

Näringslivet står för 65 procent av satsningen och säkrar finansieringen de kommande tio åren. Västra Götalandsregionen och de tre kommunägda bolagen Business Region Göteborg, Göteborgs Hamn och Göteborg & Co delar på den resterande finansieringen.

– Ostindiefararen är en stark symbol för Göteborgs långa historia som handels- och sjöfartsstad. Internationell handel är en av Göteborgsregionens stora styrkor och fortfarande en grundbult i hela den svenska ekonomin, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Nytt besöksmål
Älvstranden Utveckling upplåter kajplats på Eriksberg i väntan på att ett tillfälligt besökscentret byggs på Masthuggskajen. Tanken är att den permanenta besöksanläggningen runt Ostindiefararen ska stå färdig i samband med Göteborgs 400-årjubileum år 2021.

– Placeringen vid Masthuggskajen passar in i en stadsmiljö som utvecklas och fortsätter att präglas av just internationell handel och sjöfart. Det blir ett spännande nytt besöksmål både för turister och näringslivsdelegationer, säger Patrik Andersson.

Svenska Ostindiska Companiet AB, som äger skeppet Götheborg, har länge sökt efter finansiering för att kunna behålla henne i Göteborg.

– Det har varit ett mycket stort engagemang i Ostindiefararen genom åren. Från de första dykningarna i Göteborgs hamninlopp till seglingen till Kina. Genom alla eldsjälars insatser har skeppet gjort ovärderlig nytta för att marknadsföra Göteborg, Västra Götalandsregionen och hela Sverige internationellt. Det är därför extra roligt att skeppet blir kvar i Göteborg, säger Lars G Malmer, ordförande i stiftelsen Ostindiefararen Götheborg.