”En viktig mötesplats.” Som första stadsdelsförvaltning i Göteborgs Stad finns nu Östra Göteborg på Facebook. Bättre tillgänglighet och ökad dialog är tanken med sidan. ”Den är ett komplement till de kanaler vi har sedan tidigare”, säger stadsdelens kommunikationschef Ann Flyning.

Dela nyheter från stadsdelen, tipsa om jobb och ta emot frågor från invånarna. Det är några av de saker som stadsdelsförvaltningen i Östra Göteborg vill använda sin nya Facebooksida till.

− Vi vill hela tiden utveckla dialogen med stadsdelens invånare och Facebook är en viktig mötesplats. Undersökningar visar att ungefär 70 procent av Sveriges befolkning använder Facebook, säger Ann Flyning, som är kommunikationschef i Östra Göteborg.

Sätt att samordna
Hon säger att de hela tiden jobbar med att hitta nya sätt att kommunicera med invånarna.

− Vissa av stadsdelens verksamheter har redan egna sidor och de ska så klart vara kvar. Förvaltningens gemensamma sida blir en plats där vi kan samordna informationen. Från den här sidan kan vi länka till nyheter på webben och dela inlägg från övriga verksamhetssidor, säger Ann Flyning.

Främsta målgruppen är de som bor i stadsdelen. Men Ann Flyning påpekar att även övriga göteborgare, medarbetare och eventuellt framtida medarbetare gärna får söka sig till sidan.

Inte för enskilda fall
Alla som ställer frågor via sidan ska få svar inom 24 timmar. Eftersom allt är transparent, både frågor och svar är synliga för alla besökare, är sidan inte lämpad för personliga ärenden.

− Den är inte till för att enskilda fall ska tas upp. Sådana inlägg tar vi bort från sidan och förklarar varför vi gör så, säger Ann Flyning.