Smitta finns i alla stadsdelar i Göteborg. Östra Göteborg har flest bekräftade fall av covid-19 i Göteborg. Det visar aktuell statistik över smittläget i staden. “Vi behöver analysera vad det beror på”, säger Gitte Caous, stadsdelsdirektör.

Gitte Caous, stadsdelsdirektör Östra Göteborg

I Göteborg har 1379 personer bekräftats vara smittade av covid-19 fram till och med den sjunde maj. Smitta finns i alla stadsdelar. Östra Göteborg har flest bekräftade fall, 225. Östra Göteborg har också flest fall sett till antalet fall per 10 000 invånare, 43.

Analysarbetet börjar direkt

– Det är jättebra att Västra Götalandsregionen redovisar de här siffrorna för oss, de är efterlängtade. Vi i Östra Göteborg sticker ut lite i Göteborg och vi behöver analysera vad det beror på. Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i regionen, sa att det kan handla om hur man har provtagit, att vi har många äldreboenden i stadsdelen eller smittkedjor, säger Gitte Caous.

Arbetet med att analysera och följa utvecklingen startar direkt.

– Vi kommer att få siffrorna en gång i veckan framöver. Det vi behöver brottas med är att orka hålla i, den sociala distanseringen, att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer över sommaren när man vill ut och umgås. Vi har jobbat brett och vi kommer fortsätta att jobba brett för att hitta nya sätt att nå våra medborgare.

Ordnar workshop för de boende i stadsdelen

Nästa vecka ska stadsdelen Östra Göteborg, om allt går enligt planen, hålla en workshop för medborgarna.

– Vi ska prata om vad det är de oroliga för, vad de saknar och vad kan vi göra. Jag tycker att vi har varit väldigt tillgängliga i vår stadsdel, men vi kommer bli ännu mer tillgängliga, säger Gitte Caous.