Samverkar med polisen. Tre av fyra invånare i Östra Göteborg känner sig trygga i området där de bor. Minst trygga känner de sig ensamma ute på kvällen. Det visar en undersökning från Trygg i Östra Göteborg. Svaren ska nu ligga till grund för trygghetsskapande åtgärder.

1 000 personer i stadsdelen Östra Göteborg har fått svara på frågor om hur de upplever tryggheten där de bor. 76 procent svarade att de kände sig mycket eller ganska trygga. Men skillnader finns inom stadsdelen. De som bor i Utby upplever större trygghet än Bergsjöborna.

Bland de problem som upplevs vara störst i runt om i stadsdelen märks nedskräpning, alkohol- eller drogpåverkade personer utomhus, trafikproblem samt skadegörelse och klotter.

Konkreta åtgärder ska tas fram
Undersökningen genomfördes i somras av Trygg i Östra Göteborg. Ett arbete som bygger på en samverkansmodell mellan stadsdel och polis som också används på andra håll i staden.

− Nu startar arbetet med att ta fram en plan med konkreta åtgärder för att komma tillrätta med de problem som identifierats, säger Ulla-Carin Olsson, stadsdelsdirektör i Östra Göteborg.

Tanken är att fördjupad samverkan och utökad dialog med invånarna ska leda till ökad trygghet, minskad brottslighet och större förtroende för både stadsdelsförvaltning och polis.