Boende ska besluta om medborgarbudgeten. En global och urban picknick på Kortedala torg, gemensamma skogspromenader eller en poesifestival. I Östra Göteborg har invånarna själva kommit med förslag på vad de vill se mer av i sin närmiljö. Nu söker stadsdelen deltagare till en medborgarjury vars uppdrag blir att bestämma vilka förslag som ska bli verklighet.

Det finns sammanlagt 400 000 kronor att fördela enligt en så kallad medborgarbudget. Uppdraget innebär att pengarna ska användas till något som många boende i Östra Göteborg kan ha glädje av – och som kan leda till att människor som vanligtvis inte brukar träffas får möjlighet att möta varandra.

Träffas för beslut den 8 december
Av 62 inskickade förslag har därför åtta förslag med fokus på olika typer av möten lyfts fram. Och nu är det alltså dags att hitta juryn som ska bestämma vilka av dem som ska bli verklighet.

– Vi vill jättegärna att så många som möjligt anmäler sig. Juryns uppdrag är att representera alla boende i stadsdelen och därför vill vi veta adress, ålder och kön i intresseanmälan, så att vi får en så bra fördelning inom gruppen som bara är möjligt, säger Yvonne Lind, kommunikatör och samordnare för medborgarbudget i Östra Göteborg.

Efter anmälningstidens slut får de utvalda en inbjudan som berättar att de fått uppdraget. Sedan träffas hela juryn lördag den 8 december för att fatta beslut.

– Tills dess kommer vi att ha tagit fram kostnadsförslag för de olika idéerna, så att juryn också kan ta ställning till vad de kommer att kosta.

Kan bli ett eller flera förslag
Hur många förslag som blir verklighet beror helt på vilka förslag juryn gillar bäst och vad det finns för utrymme utifrån den beräknade kostnaden.

– Rent praktiskt kommer det gå till så att varje jurymedlem får ett antal poäng att fritt fördela mellan förslagen. Någon kanske vill använda alla sina poäng på samma förslag, medan någon annan ger poäng till så många som möjligt. Hur de gör är helt upp till jurymedlemmarna själva.

Det är första gången Östra Göteborg genomför en medborgarbudget, så Yvonne Lind tycker det ska bli extra spännande att se vilka förslag jurymedlemmarna gör verklighet av.

– Alla förslag handlar om möten med andra och även själva processen har fokus på så hög delaktighet som möjligt. Därför hoppas jag att de boende i stadsdelen verkligen tar tillvara på möjligheten att vara med och påverka.