När Göteborgsregionen, GR, erbjuder ett utvecklingsprogram för unga akademiker har ovanligt många förvaltningar i Göteborgs Stad visat intresse för att delta. Alla lockas de av möjligheten att få in unga trainees med bakgrund eller erfarenhet från andra länder än Sverige i organisationen.

– Det har gått ovanligt lätt att få platser i kommunen, eftersom det finns ett stort behov av att få in personal med den kompetens som årets trainee-program inriktar sig på, nämligen akademiker med internationella erfarenheter, säger Pamela Grunewald, utvecklingsledare på personalstrategiska enheten på stadskansliet.

Att vara trainee innebär att man som nyutbildad akademiker under en begränsad tid får möjlighet till vidareutbildning inom ett företag eller organisation.

Stort behov i staden

När Göteborgs Stad nu erbjuder central finansiering av programkostnaden och halva lönekostnaden, mot att förvaltningarna eller bolagen betalar andra halvan, för sammanlagt 25 tjänster i regionen har många nappat på erbjudandet. Hela 19 platser erbjuds inom Göteborgs stads förvaltningar och bolag.

Ekonomer, ingenjörer, beteendevetare, IT-samordnare, jurister… Listan på yrkeskompetenser som efterfrågas är lång, men utöver de kvalifikationerna kommer man alltså särskilt att efterfråga trainess med bakgrund eller erfarenhet från andra länder än Sverige.

Sociala resursförvaltningen erbjuder till exempel tre tjänster; en samhällsplanerare, en personalspecialist och en projektkoordinator.

Bra marknadsföring

– Vi ser det som ett väldigt bra tillfälle för oss att dels komma i kontakt med unga, duktiga och nyfikna personer som är på väg ut i arbetslivet, och dels marknadsföra oss själva som arbetsgivare, säger Nicoline Blidberg, personalchef på sociala resursförvaltningen.

Även hon ser inriktningen på trainees med internationell bakgrund som betydelsefull.

– Personalen i förvaltningarna ska spegla invånarstrukturen men det gör den tyvärr inte på tjänstemannanivå. Det här kan vara ett bra sätt att försöka komma åt det problemet, säger Nicoline Blidberg.

De som blir antagna till trainee-programmet får en anställning under 14 månader, från och med 21 januari 2009.

Möjligheter till anställning

– Om man som trainee gör ett bra jobb så finns det stora möjligheter att få vidare anställning inom kommunen, som ju har ett stort rekryteringsbehov framöver. De kontakter man knyter som trainee kommer man att ha stor nytta av efter programmets slut, säger Nicoline Blidberg.

Ansökningstiden går ut 30 september.

Fotnot:
Förra året erbjöds totalt tolv platser inom GR:s trainee-program, varav åtta i Göteborg. Då sökte över 500 personer de olika tjänsterna.