Efter ett år med EU-projektet Västkraft har mer än 500 arbetssökande i tekniksektorn fått kompetenshöjande kurser, de flesta i Göteborg. Ytterligare 1.200 anställda och arbetslösa ska få kurser inom kort.

– Det tar lite längre tid att ordna kurser för dem som är kvar i företagen, säger Magnus Kallenberg, projektledare för Västkraft.

Främst för varslade inom fordonsindustrin

– Där styr ju företagens önskemål och ibland har vi kanske bara fyra personer till en kurs, då måste vi vänta in åtta-tio till för att kunna köra igång.

Västkraft vänder sig till varslade eller arbetslösa i Västsverige, främst inom fordonsbranschen och dess underleverantörer. Här får de chansen att fortbilda sig, medan företagen får chansen att behålla arbetskraften ett tag till, i väntan på bättre tider. Utbildningen är kostnadsfri för företagen och de anställda.

Hittills har 33 företag deltagit, bland andra Volvo Personvagnar, Atlet, Semcon, Weigl och AFV, företaget som tog över Volvos PV:s produktion av gasbilar.

Skräddarsys utifrån önskemål

Kurserna kan handla om allt från ergonomi och CNC-programmering till framtidens energi eller material- och verktygskännedom.

– Eller varför inte affärskinesiska. Vi har inte haft nån sån kurs ännu, men skulle kunna ha det, säger Magnus Kallenberg.

Utbildningen handlar om korta insatser, från endags seminarier till ett par veckor långa kurser. Allt skräddarsys utifrån företagens och personalens önskemål.

På kontoret hos projektägaren GR i Gårda finns bara Magnus Kallenberg och fyra kollegor.

Lön eller aktivitetsstöd

– Vi har inget färdigt kursutbud, utan har upphandlat ramavtal med 19 leverantörer på 22 olika områden. När vi sedan vet exakt vad som efterfrågas, gör vi en förnyad konkurrensutsättning. Då får vi alltid det färskaste som finns, säger Magnus Kallenberg.

– Och då går det också snabbt: I bästa fall tre veckor från att vi vet företagets behov till kursstart!

Totalt satsar EU:s socialfond 50 miljoner kronor i Västkraft, varav 40 miljoner går till kurserna och tio till administration. Projektet ska pågå i två år och kan omfatta max 3.500 personer.

De som är kvar i företagen får sin vanliga lön under kurserna medan de som är arbetssökande får aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen.