Under nästa år passerar Göteborg den magiska halvmiljonerstrecket. Den prognosen gör stadskansliet i sin senaste befolkningsprognos. Befolkningsprognosen sträcker sig ända fram till 2025 då Göteborgs folkmängd beräknas till 580.000, vilket innebär en genomsnittlig ökning med 4.800 invånare per år.

Mest påtaglig de närmaste åren är den kraftiga ökningen av antalet förskolebarn. Fram till 2010 ökar antalet från dagens 27.500 till 29.500.

Därefter avtar ökningstakten något och i slutet av prognosperioden antas antalet förskolebarn vara 33.800.

1,73 barn per kvinna

Jämfört med fjolårets prognos har man bara gjort mindre korrigeringar för det kortare tidsperspektivet.

F8C_4.jpg
– Vi hade räknat med ett större flyktingmottagande i fjolårets prognos. Fler får avslag idag och det påverkar nettoinflyttningen som inte blir riktigt lika stor som vi trodde de första åren, säger Lutz Ewert vid stadskansliets statistikgrupp.

Nettoinflyttningen bedöms hamna på cirka 2.000 personer per år, vilket innebär att befolkningsökningen till något större del kommer att bero av att det föds allt fler barn.

Under 2007 låg fruktsamheten på 1,73 barn per kvinna.

Maxtaxan har drivit upp fruktsamheten

– Det var en liten ökning från 2006 och något mer än vi förväntat oss, säger han.

Fruktsamheten är svårbedömd och har åkt berg-o-dalbana historiskt. År 1990 var 1,94, därefter föll den till en lägstanivå på 1,38 år 1999. Sedan dess har den åter repat sig och är nu alltså 1,73.

– Svängningarna beror sannolikt på ekonomiska faktorer som konjunktur och vilka reformer som genomförs. Kring 1990 gjorde föräldraförsäkringen att det var gynnsamt att skaffa två barn ganska tätt. Då hade vi många som hade väntat med att skaffa barn och vi hade därför två kullar som skaffade barn samtidigt, säger Lutz Ewert.

Under 2000-talet har maxtaxan och bättre konjunkturer drivit upp fruktsamheten.

Fler i barnafödande ålder

Fram till 2025 är prognosen att fruktsamheten ligger på cirka 1,68 i snitt, det är något lägre än SCB:s bedömning för hela landet.

– Den något lägre fruktsamheten i Göteborg beror på att det finns många studenter här och på att man ofta flyttar till en av kranskommunerna när man skaffar barn, säger han.

Även om fruktsamheten blir lägre än den var 1990 kommer det att födas fler barn. Det beror på att det idag är fler kvinnor i barnafödande ålder.

7904.jpg

Källa: Stadskansliet

11A8.jpg

Källa: SCB

7CE0.jpg

Källa: Stadskansliet