Går till insatser för en jämlik stad. Satsningar för nyanlända, folkbildning för att motverka våld i nära relationer och sociala företag med uppdrag att skapa nya jobb. Det är några av de områden som får ta del av de 50 miljoner kronor som social resursnämnd beviljade på torsdagen.

Bland de organisationer som får ta del av verksamhetsbidragen märks till exempel Gatans lag, som arbetar med att motverka kvinnors hemlöshet, missbruk och kriminalitet. Även kvinno- och tjejjouren Ada får ta emot bidrag liksom Trajosko Drom, som verkar för romska kvinnors situation.

65 föreningar inom funktionshinderområdet har beviljats bidrag om sammanlagt 33 miljoner kronor.

22 sociala företag som bland annat erbjuder arbetsträning, praktikplatser och anställningar till personer långt från arbetsmarknaden får tillsammans 8,3 miljoner. Coompanion, en branschorganisation som stöttar sociala företag, får pengar till uppstart av ett EU-projekt med målet att skapa 1 000 nya jobb.

Ska utjämna skillnader
Totalt fördelar social resursnämnd drygt 100 miljoner kronor i föreningsbidrag för 2016. Hälften beviljades i november. I torsdags bestämdes hur resterande 50 miljoner ska användas.

Pengarna i andra etappen fördelas till föreningar inom integration, funktionshinder, kvinnors organisering och folkbildning mot våld i nära relationer samt sociala företag. Det handlar om att stötta verksamheter som bidrar till att utjämna skillnader i livsvillkor i Göteborg.