Bättre samordning med ny organisation. Från årsskiftet upphör Göteborgs Stads minsta förvaltning. Och det är just svårigheterna att driva en förvaltning på endast 22 personer som är anledningen. ”Vi ser stora samordningsvinster med den nya organisationen”, säger förvaltningsdirektör Gunnar Johnsson.

Den 1 januari fortsätter Gunnar Johnsson sitt arbete, men då i rollen som chef för överförmyndarverksamheten på förvaltningen för konsument- och medborgarservice. Krångligt? Ja, åtminstone en hel del långa ord. Men egentligen är det inte så svårt.

– Och allmänheten och våra gode män kommer inte att märka så mycket av den nya organisationen. Adress och telefon är samma, bara e-postadresserna blir nya, säger Gunnar Johnsson som ser stora fördelar med att nu bli en verksamhet på konsument- och medborgarservice istället.

Utreder behov av gode män
Överförmyndaren är en kommunal myndighet som bland annat arbetar med att utreda behov av gode män eller förvaltare och föreslå lämplig person för uppdraget. På senare tid har stort fokus lagts på gode män för ensamkommande barn.

Verksamheten är Göteborgs Stads minsta förvaltning med bara 22 anställda. Bakom beslutet med en ny organisation ligger en översyn av såväl nämnd som förvaltning. Inledningsvis kommer verksamheten att sitta kvar i nuvarande lokaler på Folkungagatan, men ska på sikt flytta ihop med konsument- och medborgarservice.

Överförmyndarnämnden blir dock kvar, en sådan måste finnas enligt lag. Men även här håller man på med en översyn om och hur nämndernas verksamhet kan samordnas.