Hoppas på fler gode män. Nu blir det enklare att axla ett uppdrag som god man. Överförmyndaren digitaliserar sin service och har lanserat flera nya e-tjänster, som ska förenkla vardagen för ställföreträdare. "Vi har ett stort behov av nya gode män. Nu hoppas vi att fler vill anmäla sitt intresse, för det är ett viktigt och meningsfullt uppdrag", säger Gunnar Johnsson, verksamhetschef.

Gunnar Johnsson.

Överförmyndarverksamheten hanterar årligen tusentals blanketter. Bara i februari månad varje år tar de emot drygt 3 000 årsräkningar från gode män och förvaltare.

Flyktingströmmen 2015, då cirka 2000 gode män till ensamkommande barn skulle utses, har också bidragit till ett högt tryck i verksamheten. En digitalisering har därför varit både nödvändig och välkommen.

– Det känns väldigt bra att vi har fått sjösätta det här. Vi är relativt unika bland överförmyndare i landet när det gäller hur långt man har kommit med sin digitalisering, säger Gunnar Johnsson.

Tre nya e-tjänster på webben
Sedan tidigare finns några enklare formulär på goteborg.se, bland annat en e-tjänst för redovisning från gode män för ensamkommande barn och intresseanmälan för den som vill bli god man. Våren 2019 lanserades tre nya e-tjänster där man kan lämna in sin års- eller sluträkning, årsberättelse samt lämna förteckning över tillgångar och skulder direkt på webben. Som en ram runt e-tjänsterna lanserades också ”Mina sidor”, som innehåller uppgifter om pågående uppdrag.

Hoppas locka fler som vill bli gode män
Användarna loggar in med Bank-id eller Mobilt Bank-ID, men det kommer även fortsättningsvis finnas blanketter att ladda ned.

– En stor grupp av dem som är gode män idag är äldre personer och många har inte Mobilt Bank-ID, så blanketterna blir kvar ett tag till. Men vårt mål på sikt är att fler och fler utnyttjar vår digitala service och att vi lockar till oss nya målgrupper som vill bli gode män.