Per-Anders "Palle" Lundborg är en av de göteborgare, 600 har chansen, som vill utnyttja möjligheten att bli ledig från jobbet ett helt år.

– Jag ser det som en fantastisk möjlighet att få lov och disponera sin egen tid, ta hand om vår lilla tjej Linn, 8 månader och kanske pröva på att starta eget.

”Palle” Lundborg började på Tullen direkt efter gymnasiet 1977. Efter olika arbetsuppgifter jobbar han idag skift på godsklareringen. På Tullverket känner Palle till fyra kollegor som sökt friåret av olika anledningar. Det är nu upp till arbetsgivaren att undersöka om det finns några arbetslösa med de kvalifikationer som behövs för att ersätta de sökande.

”En bra lösning för oss”

Finns det inga anmälda på Arbetsförmedlingen, går det även att omfördela personal på Tullverket och få in en arbetslös på en annan plats i Tullen.

– Det är dags för Linn att börja på dagis och platserna släpar efter ungefär ett halvår efter barnledighetens slut. Friåret kunde bli en bra lösning för oss, då jag kunde vara hemma med Linn och samtidigt starta eget.

Det är tillåtet att starta eget eller studera, men inte att ta en ny anställning eller jobba extra på sin arbetsplats. Grundidén med friåret är att skapa rotation på arbetsmarknaden och få in fler arbetslösa i arbetslivet. Främst gäller det att få in de som gått arbetslösa under en lång tid.

600 platser till Göteborg

Göteborg har tilldelats cirka 600 helårsplatser för 2002. Väljer ett stort antal personer att ta ut kortare ledighet, kommer fler att få tillgång till friåret.
Nu återstår det att se om Palle kommer att få en av dessa platser. Intresset är mycket stort och konkurrensen hård.

– Vi kommer att sätta oss ner och räkna igenom allt för att se om vi har råd att dra runt det hela. Sedan får vi hålla tummarna, säger Palle Lundborg.

Frågor & svar om friåret

Fråga: Vem kan beviljas friår?

Svar: För att kunna ta ett friår måste först arbetsgivarens säga ja. För att sedan ansöka måste arbetsplatsen ligga inom Göteborgs kommun (eller någon av de andra 11 kommuner där försöksverksamhet pågår) och den sökande ha varit anställd i minst 2 år på samma arbetsplats. När arbetsgivare och berörd löntagarorganisation undertecknat överenskommelsen om friår skickas den till Arbetsförmedlingen som kontrollerar att alla förutsättningar är uppfyllda. Tillsammans med arbetsgivaren tar man fram en arbetslös och friåret kan börja för den sökande. Finns det ingen lämplig arbetslös avslår Arbetsförmedlingen ansökan om friår. Friåret gäller såväl offentliganställda som privatanställda.

Fråga: Hur ansöker jag?

Svar: Ansökningsblankett finns på Arbetsförmedlingens kontor och hemsida.

Fråga: I vilka fall har arbetsgivaren rätt att säga nej?

Svar: Arbetsgivaren är skyldig att anställa en person som är arbetslös och anmäld på Arbetsförmedlingen. Finns det ingen lämplig arbetslös så blir det alltså inget friår. Arbetsgivaren kan också neka ledighet av andra skäl. Vill man komma tillbaka tidigare än planerat till sitt arbete, bygger det också på att arbetsgivaren godkänner detta.

Fråga: Måste jag ta ett helt år ledigt?

Svar: Friåret gäller från 3 till 12 månaders ledighet.

Fråga: Vad blir ersättningen?

Svar: Ersättningen är 85 procent av a-kassan som är 80 procent av lönen upp till taket 18700. Detta gäller de första fem månaderna, därefter gäller taket 15950 kronor under resterande sju månader. Lägsta ersättning är 270 kronor/dag. Det vill säga att man högst får ut 12 138 kronor före skatt under de första fem månaderna och 10 353 kronor före skatt de resterande sju månaderna. Lägsta ersättning blir 5670 kronor/månad före skatt.

Fråga: Vad får jag göra och inte göra under mitt friår?

Svar: Det är till exempel tillåtet att studera och starta eget företag under friåret. Det är inte tillåtet att ta en ny anställning eller jobba extra på den arbetsplats man tagit ledigt från.

Fråga: Vad händer om jag blir sjuk under mitt friår?

Svar: Det går inte att få sjukpenning eftersom man är tjänstledig. Friårsersättningen gäller alltså under sjukperioden om inte arbetsgivaren går med på att bryta tjänstledigheten.