Papperstidningen Vårt Göteborg bör läggas ner. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen. Anledningen är att göteborgarna inte läser tidningen och att pengarna kan användas bättre. Kommunfullmäktige förväntas klubba beslutet vid nästa sammanträde.

Hushållstidningen Vårt Göteborg startade redan 1965 och gavs ut med tre nummer per år. Sedan dess har tidningen skickats hem till göteborgarna med varierande frekvens fram till sommaren 2007, då kommunikationsdirektören beslutade om ett utgivningsuppehåll. Tidningen kostade då cirka 500 000 per nummer och trycktes i 280 000 exemplar.

Skälet till uppehållet var att tre, av varandra oberoende, läsarundersökningar visade att få göteborgare läste tidningen. Även de mest positiva, främst personer över 75 år, menade att de inte skulle sakna tidningen om den slutade att komma ut.

Kommunstyrelsen biföll på onsdagen, med full majoritet, förslaget att pappersutgåvan av Vårt Göteborg ska läggas ner. Man menar att det i dagens komplexa informationssamhälle finns andra och bättre sätt att nå ut till göteborgarna med information. För närvarande är 4,5 miljoner kronor avsatta för hushållstidningen, och med tanke på stadens pressade ekonomiska situation måste alla utgifter ses över.

Nättidningen Vårt Göteborg fortsätter dock att uppdateras dagligen – precis som vanligt.

Kommunfullmäktige tar beslut om nedläggningen vid sammanträdet den 11 juni.