Nu höjs säkerheten kring Partihallarna. Från och med tisdag kväll är området stängt under kvällar och nätter och bevakningen har skärpts. Och på helgerna är det stopp för genomfartstrafik.

– Vi tror att det nu kommer att bli tryggare, säkrare och trevligare för dem som arbetar i och besöker Partihallarna, säger Tomas Ottoson, kundansvarig på kommunala Higabgruppen, en av de större fastighetsägarna i området.

Rotfruktsgatan stängs kl 17

Partihallarna har på senare år haft stora problem med inbrott, skadegörelse och nedskräpning. När fastighetsägarna förra året bildade Partihallarnas Samfällighetsförening, blev den första gemensamma åtgärden att bygga ett rejält staket och öka övervakningen.

– Det här är ju ett mycket stort område. Tidigare har det funnits flera entréer och det har varit lätt att slinka in eller ut utan kontroll. Nu får vi en enda huvudentré och inne på området blir det fler övervakningskameror och utökade ronder med väktare, säger Tomas Ottoson.

På tisdagen tillämpas de nya reglerna för första gången. Genomfartsgatan Rotfruktsgatan stängs redan kl 17 och sedan stängs huvudentrén kl 20.30.

Partihallsförbindelsen kan ge positiv effekt

Förutom Higabgruppen har trafikkontoret och fastighetskontoret deltagit i projektet från Göteborgs Stad.

– Eftersom vi stänger av en hel gata kvällstid har trafikkontoret varit med. Och fastighetskontoret har varit inkopplat på en del fastighetsregleringar, berättar Tomas Ottoson.

Just nu byggs Partihallsförbindelsen, en väglänk som kopplar ihop E 20 med E 45. Den ska vara klar hösten 2011 och då hoppas Partihallsföreningen på ytterligare positiva effekter, eftersom det blir lättare att nå området från de stora trafiklederna.

Drygt 100 företag

– Den ökade tillgänglighet som Partihallsförbindelsen kommer att innebära för vår del, gynnar inte bara våra leverantörer och återförsäljare utan även alla som arbetar här, säger samfällighetens ordförande Hans Johansson.

Partihandelsområdet på Marieholm invigdes 1967 och är en marknadsplats där grossister möter återförsäljare av dagligvaror, främst grönsaker, frukt och blommor.

På området finns drygt 100 företag och cirka 500 personer är på olika sätt involverade i den dagliga verksamheten. Higabgruppen är en av nio fastighetsägare i området.