Olje- och elpannorna som värmer upp Göteborgs skolor börjar sjunga på sista versen. I år ersätts 22 av de törstigaste pannorna med pellets och bergvärme, men målet att minska energiförbrukningen i kommunens lokaler är ändå tufft att uppnå.

60 miljoner kronor investeras bara i år i energieffektivisering i Göteborgs Stads lokaler. 30 procent av den summan står staten för, bland annat som konverteringsbidrag från oljepannor till förnybara energikällor.

– Under året installerar vi pelletsbrännare för tolv miljoner kronor i sju skolor och bergvärmepumpar för nio miljoner i 15 förskolor, säger Arne Aronsson på Lokalförsörjningsförvaltningen, LFF.

Fjärrvärme i första hand

I den här första omgången har man valt ut de lokaler som förbrukar mest olja, de återstående tas om hand de närmaste åren. De flesta av Göteborgs skolor värms annars upp av fjärrvärme, men där det inte är möjligt, främst i kommunens ytterkanter, satsar man nu i första hand på bergvärme.

– Men det passar främst till småförbrukare som förskolor. De är ofta ungefär som fyra normalvillor i storlek. I större lokaler, som grund- och gymnasieskolor, installerar vi istället en eller flera pelletsbrännare, säger Arne Aronsson.

Datorerna svårsläckta

18 miljoner kronor satsas i år på sensorer och styrsystem för belysningen i 75 av Göteborgs skolor. När ingen är i lokalen ska lamporna slockna, men tyvärr finns inget liknande system för de energislukande datorerna.

– Samtidigt blir datorerna och andra tekniska apparater bara fler och fler, man installerar kanske ventilationsfläktar med elkrävande motorer istället för självdrag och så vidare. Så totalt sett är det faktiskt tuffare att uppnå vårt mål att minska elförbrukningen med två procent än att minska förbrukningen för uppvärmningen med tre procent per år, säger Arne Aronsson.