20–25 miljoner årligen. Nu kan alla göteborgare som tjänar mindre än 182 000 kronor om året och har en förmögenhet på max 45 500 kronor få ett ekonomiskt tillskott från de stiftelser som förvaltas av Göteborgs Stad. Också andra grupper, som studerande, föreningar och familjer med funktionsvariation kan söka och få pengar.

Från november 2017 till mars 2018 kan ekonomiskt behövande, studerande, föreningar och familjer med medlemmar som har funktionshinder eller barn med särskilda behov söka pengar från de drygt 80 stiftelser som Göteborgs Stad förvaltar. Pengarna i stiftelserna har donerats av rika människor, som gett Göteborgs Stad i uppdrag att förvalta stiftelsernas tillgångar och dela ut pengar till olika behövande grupper.

En miljard kronor ägs av stiftelserna
– De flesta av pengarna har donerats mellan 1800-talet och mitten av 1900-talet. Totalt äger stiftelserna runt en miljard kronor varav mellan 20 och 25 miljoner brukar betalas ut per år, säger Anna Strindberg, utvecklingsledare på stadsledningskontoret.

Hon jobbar tillsammans med två kolleger med att förvalta stiftelsemiljonerna och se till så att pengarna används som donatorerna avsett. De 80 olika stiftelserna riktar sig till olika grupper som är mer eller mindre tydligt definierade i stiftelsernas stadgar. För att söka pengar räcker det dock att kontrollera att man uppfyller de kriterier som gäller för någon av de kategorier som finns på Göteborgs Stads stiftelsers hemsida. Och, så klart, skicka in en korrekt ifylld ansökan.

Hoppas på många sökande
Bland de ”ekonomiskt behövande” som sökte pengar 2017 beviljades alla som uppfyllde kraven och fyllde i sin ansökan korrekt pengar ur stiftelserna. Eftersom pengarna räknas som en gåva påverkar de inte ersättningar man får någon annanstans ifrån, som försörjningsstöd eller andra bidrag. Man behöver inte heller ange vad pengarna ska gå till.

Anna Strindberg hoppas nu att många göteborgare ska söka pengar ur stiftelserna.

– Vi vill att informationen om stiftelserna når ut så att så många som möjligt söker. De som donerade pengarna från början ville ju att de skulle gå till göteborgarna. Stiftelserna ska inte vara någon hemlig klubb som få känner till, utan vi vill att alla som är berättigade ska söka.