636.220 kronor får projektet Tillväxt Angered från EU:s stadsutvecklingsprogram. Nyföretagandet och entreprenörskapet ska utvecklas och turister ska uppmärksammas på Angereds storslagna naturområden.

Det är EU:s stadsutvecklingsprogram URBAN II som beviljar satsningen i Angered medel för att utveckla stadsdelen. Från Göteborgs sida är det Business Region Göteborg som ansvarar för projektet.

Befintliga och nya företag ska stöttas för att marknadsföra Angered som ett viktigt investerings- och besöksområde, där inte minst fördelarna med fantastiska naturområden och människor med olika bakgrund kommer att framhållas.