Möjligheterna till inflytande varierar alldeles för mycket mellan stadsdelarna tycker pensionärsorganisationerna i Göteborg. När stadens pensionärsråd träffades för att diskutera sin nuvarande och framtida roll var enigheten bland de drygt 100 deltagarna stor: Reglerna måste bli lika och möjligheterna till dialog med beslutfattarna förbättras.

Kraven formulerades i början av oktober då de 21 lokala pensionärsråden och Göteborgs centrala pensionärsråd träffades.

– Vi vill ha samma typ av inflytande överallt. Så är det inte nu. Göteborg är unikt med sina stadsdelar som är självständiga. Det går inte att påverka när vi saknar direktkontakt med de som har inflytande och bestämmer, säger Inger Åberg, som är ordförande i stadsdelen Centrums pensionärsråd och dessutom sitter som politiskt vald (s) representant i kommunens centrala pensionärsråd, KPR.

– Det centrala pensionärsrådet jobbar med övergripande frågor och det fungerar bra, men det som är nära människor i vardagen är minst lika viktigt, menar hon.

Vill ha samrådsgrupper

När Äldreomsorgsplanen togs fram för två–tre år sedan var pensionärsorganisationerna med under hela processen. Att få vara med på ett tidigt stadium och kunna resonera med både tjänstemän och politiker, det är ett önskemål som pensionärsrådsrepresentanterna har.

– Vi vill vara med i tid och vi vill ha en kanal till politikerna i nämnden, säger Margareta Sahlin, som representerar SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Vårt önskemål är att få vara med i samrådsgrupper, vara remissinstans och på ett tidigt stadium delta i diskussioner med dem som bestämmer.

Främjar intressen

Det centrala pensionärsrådet i Göteborg har ett reglemente som förskriver att ledamöterna ska tillhöra en rikstäckande pensionärsorganisation, som främjar pensionärsintressen och har lokal verksamhet i Göteborg. Antalet ledamöter ska stå i relation till antalet medlemmar.

– Det viktiga är att vi representerar och aktiverar de som bor i stadsdelen, inte att vi har verksamhet i vissa lokaler i stadsdelen, säger Nils Johansson som tillhör SKPF, Sven ska Kommunalpensionärernas Förbund.

Han fortsätter:

– Konstellationerna är enormt olika idag. Ett reglemente som liknar det centrala och som är likadant över hela staden är viktigt för att vi ska kunna komma in och jobba lokalt, där det händer så mycket. Ta tillgänglighetsfrågorna, som inte ligger direkt under äldreomsorgen, men som har så stor betydelse för oss äldre.

Meningslösa samtal

Pensionärerna tycker att det hänt mycket positivt, men att man många gånger glöms bort. Pensionärsorganisationerna vill vara en part som tas på allvar.

– När vi sitter utan politiker och ansvariga tjänstemän och bara pratar med varandra, känns det rätt meningslöst. Vi vill ha dialog och förklaringar direkt, säger Rita Larsen, som tillhör PRO, Pensionärernas Riksorganisation.