Gatubolagets affärsområde Entreprenad drar ner på antalet anställda. Det beslutade styrelsen vid ett möte på tisdagen. Exakt hur många som kommer att beröras av åtgärderna kan bolagets vd Sven Henriksson inte svara på i dag. I värsta fall kan det röra sig om en halvering av personalstyrkan. Gatubolagets affärsområde Entreprenad drar ner på antalet anställda. Det beslutade styrelsen vid ett möte på tisdagen. Exakt hur många som kommer att beröras av åtgärderna kan Gatubolagets vd Sven Henriksson inte svara på i dag. I värsta fall kan det röra sig om en halvering av personalstyrkan.

Bakgrunden är den förlust på 15 miljoner kronor som Gatubolaget redovisade tidigare i år. Bolagsstyrelsen beslutade därför på tisdagen att vidta kraftiga åtgärder i form av neddragning på personal och omorganisation inom affärsområdet Entreprenad, där flera stora projekt har gått back.Marknaden kan mattas ytterligare– Vi måste förbättra vår egen effektivitet genom att se över styrningsfrågorna, som till exempel att bli bättre på att planera hur och i vilka projekt våra medarbetare ska jobba, säger Sven Henriksson. Han påpekar att den allt hårdare konkurrensen inom entreprenadområdet är den främsta orsaken till den ekonomiska förlusten. Inte minst inom Entreprenads kärnverksamhet, offentligt anläggningsbyggande, har antalet uppdrag minskat kraftigt.Prognoser inför framtiden tyder dessutom på ytterligare en avmattning av entreprenadmarknaden och därmed ännu hårdare konkurrens inom området.Åtgärdspaket klart i februariI en första etapp under 2005 måste bolaget minska sina kostnader med 13,5 miljoner kronor. Den 14 februari ska ett detaljerat åtgärdspaket läggas fram inför styrelsen. – Det vi ska presentera är hur en livskraftig entreprenadorganisation på Gatubolaget kan se ut. Vi måste kunna visa hur den ser ut bemanningsmässigt, inom vilka inriktningar vi ska jobba och vilken tidplan som gäller, säger Sven Henriksson. Camilla Adolfsson