Utredning föreslår en rad förbättringar. Personer med funktionsnedsättning i Göteborgs Stad ska få bättre ledsagning. Förvaltningen för funktionsstöd föreslår en rad förbättringar som ska öka brukarnas delaktighet.

Ungefär 400 personer i Göteborg har beviljad ledsagning. Syftet är att bryta isolering och insatsen kan användas för att exempelvis besöka vänner, gå på teater eller på promenad. Förvaltningen för funktionsstöd har utrett ledsagning på uppdrag av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad. Fokus har varit att se över hur brukarnas inflytande kan öka och utvecklas.

Förslag inom fyra områden

 Utredningen visar att ledsagningen i Göteborgs Stad behöver förbättras. Det gäller hela processen, alltså från ansökan, handläggning och till ledsagning. Förslag på förbättringar har tagits fram inom fyra områden: organisering, kompetens, styrande och stödjande dokument samt information.

Utredningen överlämnas nu till kommunfullmäktige, efter beslut i nämnden för funktionsstöd. Förvaltningen för funktionsstöd får i uppdrag att analysera förslagen och återkomma för beslut i nämnden.