Ny stödgrupp med fokus på trygghet. Behandlingsgruppen nordost startar en stödgrupp för att hjälpa personer med drogmissbruk som blivit utsatta för trauman. Med ett specialanpassat behandlingsprogram kommer de att få hjälp att hitta nya strategier att hantera sin ångest utan droger.

I sitt arbete träffar Behandlingsgruppen nordost många människor med drogproblem. Inskrivningssamtalen visar att två tredjedelar av dem har varit utsatta för någon form av trauma och en del lider även av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

‒ Många har väldigt starka negativa känslor om sig själv och upplever otrygghet och rädsla. Det gör det jättesvårt att delta i det vardagliga livet, att göra meningsfulla saker som att utbilda sig, arbeta eller delta i föreningsliv eller bara umgås med vänner, säger Christina Wall som är socionom på
Behandlingsgruppen nordost.

För att hantera och döva smärtsamma minnen från exempelvis sexuella övergrepp och krig har droger blivit en lösning.

Förmedlar nya strategier
Därför har Behandlingsgruppen nordost skapat en speciell stödgrupp. Den utgår från det manualbaserade programmet Seeking safety och är utformat för personer som behöver hjälp med både missbruk och trauman. Deltagarna får lära sig olika strategier för att inte ta till droger när smärtan blir för stor. Det kan handla om att distrahera sig själv med positiva aktiviteter som träning eller att be om hjälp från andra.

En viktig del av behandlingen är också att kommat tillrätta med känslan av otrygghet.

‒ En person som upplevt traumatiska händelser har svårt att känna sig trygg. Vi kan inte göra händelsen ogjord men vi kan påverka personens möjligheter att känna sig trygg med hjälp av behandling.

Både missbruk och trauman kan leda att man isolerar sig. Gruppträffarna blir ett sätt att bryta det.

‒ Upplevelsen av att inte vara ensam med sina problem är läkande i sig, man kan stötta varandra och börja bygga upp tilliten till andra människor så att kan börja delta i samhället igen på det sätt som man själv önskar.