Göteborgs Stad fick på tisdagen 9 maj information om att det finns risk att personuppgifter ur vårt rekryteringssystem blivit röjda i samband med en cyberattack mot en underleverantör.

För två veckor sedan fick Intraservice information från leverantören av det rekryteringsstöd som Göteborgs Stad använder, att en av deras underleverantörer blivit utsatt för en cyberattack. Tisdag 9 maj fick Göteborgs Stad information från leverantören om att deras underleverantör mottagit ett meddelande från de som utförde attacken. Aktören säger där att de tänker publicera stulen information.

Ändrar inte riskbedömningen

Det är inte ovanligt att den här typen av aktörer gör på det här sättet. Göteborgs Stads leverantör meddelar att detta inte ändrar deras riskbedömning.

– Enligt dem finns det inga indikationer på att Göteborgs Stads information skulle vara drabbad av attacken. Men de kan inte garantera att vår information inte är berörd, säger Peter Söderström, direktör på förvaltningen Intraservice, tjänsteleverantör till övriga förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad.

Har du sökt ett jobb hos Göteborgs Stad eller någon av dess bolag någon gång sedan 2016 och fram till 24 april i år finns det därmed en risk att dina uppgifter kan bli röjda.

Personuppgifter i samband med sökt jobb

De uppgifter som kan ha läckt ut är de uppgifter som en person lägger in i systemet när man söker ett jobb på en förvaltning eller bolag i Göteborgs Stad. Även anteckningar som gjorts i systemet i samband med rekryteringssamtal kan vara information som riskerar att bli röjd.

Göteborgs Stad ser allvarlig på händelsen och fortsätter att ha en tät dialog med leverantören av rekryteringssystemet.