Leverantören av Göteborgs Stads rekryteringssystem har i sin utredning kunnat bekräfta att ett dataintrång har skett. Intrånget skedde hos en underleverantör till leverantören natten och morgonen till måndagen den 24 april.

Under attacken har aktören under en kortare tid haft tillgång till servrar för fillagring som hör till rekryteringssystemet Visma recruit. Det är där bifogade filer till en ansökan lagras.

– I dagsläget kan vår leverantör dock bara se att aktören öppnat filer i deras testmiljö, och där finns inga personuppgifter. Möjligheten till att hämta ut data från vår leverantörs servrar har också varit begränsad, säger Peter Söderström, förvaltningsdirektör på Intraservice, som är tjänsteleverantör till  övriga förvaltningar och bolag i Göteborgs stad.

Leverantörens utredning visar att sannolikheten därför är låg att aktören lyckats ladda ner personuppgifter från Visma recruit. Hittills finns heller ingen kännedom eller tecken på att data från Visma recruit har publicerats någonstans.

Eftersom aktören under dataintrånget haft möjlighet till åtkomst av personuppgifter i form av bifogade filer innebär det att personuppgifterna enligt dataskyddsförordningen är röjda.

Göteborgs Stad följer utvecklingen

Göteborgs Stad ser allvarligt på händelsen och fortsätter att ha en tät dialog med leverantören av rekryteringssystemet.