Lyfter familjeperspektivet. Oavsett stadsdel ska personer med missbruk få likvärdig hjälp. Det är en av grundförutsättningarna i Göteborgs Stads nya plan för hjälp till människor som fastnat i etablerat missbruk av alkohol, droger eller spel.

4DA8.jpg
– Vi har inte haft en liknande plan sedan år 2001, så det här är jätteviktigt och har varit efterlängtat. Att vi nu har ett gemensamt styrdokument för hela staden med fokus på utvecklat och omfattande missbruk betyder att vi kan samordna våra resurser så att alla får bästa tänkbara hjälp, oavsett var de bor, säger Ann Karlsson, utredare på social resursförvaltning, som lett arbetet med att ta fram planen.

Gäller omfattande missbruk
Planen heter ”Göteborgs Stads plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende” och gäller just omfattande missbruk. Arbetet med förebyggande åtgärder och riskbruk behandlas i andra sammanhang.

Tanken är inte att alla stadsdelar ska ha exakt samma resurser inom sina geografiska gränser, utan att olika specialistfunktioner precis som i dag ska finnas i olika stadsdelar. Men vilka som får tillgång till dem ska inte handla om var i Göteborg personen bor, utan i ännu högre grad än i dag om vilka behov just denna individ har.

– Göteborg är ju känt för sina olikheter och därför är en sådan här plan så viktig. Förutsättningarna ser i dag lite olika ut, men målet är att du ska få likvärdig hjälp oavsett om du bor på Vrångö eller i Angered. Det ska vara samma möjligheter för alla att få rätt stöd, säger Johan Skaghammar, enhetschef för resursenheten vuxen i stadsdelsförvaltningen Angered.

Treårigt utvecklingsarbete
I planen anges hur arbetet ska se ut, vilka områden som ska prioriteras och vilka mål som staden ska uppnå under perioden 2018-2020. Det vill säga under den period som planen gäller. Därefter är tanken att en uppdaterad plan ska tas fram

– Nu går vi in i en fas med omfattande planering, med ett treårigt utvecklingsarbete framför oss. Eftersom strukturen inom Göteborgs Stad håller på att förändras är det extra bra att vi nu kan tänka övergripande för hela staden, det gör att vi kan fortsätta jobba enligt det vi kommer fram till oavsett hur den förändringen ser ut, säger Ann Karlsson.

Betonar barn- och familjeperspektivet
Den nya planen har länge varit efterfrågad ute i organisationerna, vilket gör att många också har varit engagerade i förändringsarbetet. Men nu är det dags att få ut information till alla medarbetare och involvera dem på olika sätt.

– Vi kommer exempelvis ha en spridningskonferens den 8 december där vi presenterar planen för medarbetarna, berättar hur det fortsatta arbetet kommer att läggas upp och vad det kommer betyda i verkligheten.

En av förändringarna handlar om vad som sätts i fokus under själva insatserna.

– Vi betonar till exempel barnperspektivet på ett annat sätt än tidigare. Det är inte bara den som har ett missbruk som är drabbad, utan också barn, partner, föräldrar eller vem som nu finns i personens närhet. Det är något vi behöver ha med oss i ännu högre grad än i dag när vi pratar om olika behandlingsmetoder och uppföljningar, säger Ann Karlsson.

– Vi jobbar mer och mer med familjeperspektivet överhuvudtaget, vilket är väldigt viktigt. Jag tycker att vi tagit stora steg redan nu, men det finns mer att arbeta med. Inte minst är det viktigt att se på helheten när den som missbrukat ska återetablera sig i familjen och samhället, säger Johan Skaghammar.

Berör över 2000 personer
Totalt rör insatserna drygt 2000 personer om året som räknas in i kategorin personer med etablerat missbruk. Någon exakt siffra finns inte eftersom sättet att föra statistik varierar mellan stadsdelarna. En annan punkt som nu ska ses över.

Insatserna kommer i huvudsak att finansieras inom befintlig budget. Det finns också en särskild pott vikt för vidareutbildningar för vidareutbildningar.

– Det är väldigt viktigt att nyckelpersonerna ute i verksamheterna får möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper och får gemensamma verktyg som underlättar samarbete. Vi har alla mycket arbete framför oss, men jag ser fram emot det med lust och tillförsikt, säger Ann Karlsson.