Korvkiosken på Avenyn är en närmast helig plats för många göteborgare. Nu har de chans att tycka till, inför bygget av en ny kiosk. I sex veckor framåt finns ett förslag utställt på Stadsbiblioteket och stadsbyggnadskontoret.

Det lilla huset med Pressbyrån och Jonsborgs anrika korvkiosk vid korsningen Avenyn/Engelbrektsgatan ska alltså rivas. Men på samma plats ska det byggas en ny kiosk.

En arkitekttävling för studenter vid Chalmers och HDK lockade hela 44 bidrag för två år sedan. Det segrande förslaget, Vitrin, har nu bearbetats till ett detaljplaneförslag. Här föreslås en något större kiosk, med inglasad servering mot Engelbrektsgatan och en sommarservering mot Evas Paley.

Låga murar att sitta på

Den lilla torgytan ska beläggas med granit och byggas upp i två, tre höjder med trappor emellan. Låga murar som fungerar som sittbänkar ska byggas i avvikande stenmaterial. Mot Engelbrektsgatan ska flerstammiga träd planteras, som en ridå mot biltrafiken.

På den sidan av kiosken ska stora affischer – eller konst – locka till pågående kulturevenemang uppe vid Götaplatsen. Och på taket blir det växtlighet i form av sedum, som lyser grönt på sommaren och rött på hösten mot stenhusen runt omkring.

Alla får lämna synpunkter

Fram till 26 april är planförslaget utställt.

– Alla som känner sig berörda av ett planförslag får lämna synpunkter. Och eftersom lagen ger utrymme för en vid tolkning, är väl varje korvköpande göteborgare berörd av detta, säger Kristian Pedersen, informationschef på stadsbyggnadskontoret.

– Vi har förstått att göteborgarna vill ha den här platsen ungefär som den alltid har varit. Byggnaden får inte skämma omgivningen och det är trevligt om den är vacker, men det viktiga är att man kan köpa korv på traditionellt sätt – i en lucka, säger Kristian Pedersen.

Fotnot:
Planförslaget är utställt på två ställen:
Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, öppet måndag-fredag kl 8-16.
Stadsbiblioteket, entréplanet, avd 1, öppet måndag-fredag kl 10-20 samt lördag och söndag kl 11-17.