Kajstråk och knutpunkt. Snart blir göteborgarnas nya mötesplats vid älven verklighet. Mellan 29 februari och 27 mars ställs detaljplanen för Skeppsbron ut, i Älvrummet och på stadsbyggnadskontoret. Om allt går enligt planerna kommer hela Skeppsbron vara klar inom några år.

Med kajstråk, park och bad i älven ska Skeppsbron bli göteborgarnas nya mötesplats. Området ska också innehålla 400 bostäder, stora lokalytor för butiker, restauranger och kontor.

Dessutom blir Skeppsbron en ny knutpunkt för kollektivtrafiken. Detaljplanen för spårväg antogs av byggnadsnämnden i januari och de förberedande arbetena för en utbyggnad av spårvägen Järntorget-Stenpiren-Lilla Torget inleds i slutet av året.

– Vår förhoppning är att de första hyresgästerna ska flytta in 2015 och att hela Skeppsbron är klar 2018, säger Martin Blixt, projektledare på Älvstranden Utveckling AB.

Utställningen pågår mellan 29 februari och 27 mars i Älvrummet vid Kanaltorget och på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20.