Seniordag på Kaggeledshuset. Den 12 oktober är det Seniordag på Kaggeledshuset – i fokus står trygghetsfrågor. ”Vi har bjudit in flera olika aktörer som på olika sätt arbetar med trygghetsfrågor för att ge seniorerna möjlighet att få svar på just sina frågor”, säger Emma Nilsson på hälsofrämjande- och förebyggande enheten i Örgryte-Härlanda

Seniordagen inleds med en minimässa där det bland annat kommer att finnas möjlighet att prata om hjälpmedel, fixartjänster, vardagsjuridik, trygghetslarm och trygghetskamera i hemmet eller resonera med en diakon eller äldresjuksköterska om de utmaningar som seniorlivet bjuder på.¨

– Dessutom kommer räddningstjänsten finnas på plats för att prata om tips som rör brandsäkerhet. Ett arbete som kan handla om alla möjliga olika frågor beroende på vem man frågar.

Tillsammans för trygghet
Under eftermiddagen kommer polisen tillsammans med folkhälsoplanerare Emelie Eek att berätta om hur de tillsammans arbetar med trygghet inom stadsdelen.

– Det är en trygg stadsdel, men vi har identifierat problem med trafik, nedskräpning, klotter, skadegörelse och på vissa specifika platser är påverkade personer i offentligt miljö ett problem som orsakar otrygghet. Där har vi valt att lägga det polisiära fokuset. Vi på stadsdelen satsar på förebyggande arbete. Till exempel med att möta barn och unga med informationsinsatser, vara med på föräldramöten och vara ute och synas och höras tillsammans med polisen.

Ny metod för samarbetet
Emelie Eek berättar att det är första året som stadsdelen arbetar tillsammans med polisen enligt den här modellen, men att det är ett arbete som kommer att fortsätta.

– Vi vill verkligen hålla i och hålla ut i arbetet med trygghetsfrågor, säger Emelie Eek.
Förutom att Emelie Eek tillsammans med polisen Robert Björklund berättar om hur de arbetar kommer en annan polis att berätta om hur man som senior kan tänka för att minska risken att bli utsatt för brott.

– Vad han ska berätta? Nej, det berättar jag inte nu. Jag tycker att man ska komma hit i stället och lyssna. Jag lovar att han kommer att dela med sig av verkliga händelser, men också ge väldigt konkreta tips. Kom och lyssna bara – seniordagen har fri entré för alla seniorer i Göteborg.