Medborgarlöfte i Örgryte-Härlanda. Nu inför polisen medborgarlöfte i Örgryte-Härlanda. Löftet innebär konkreta insatser med fokus på alkohol- och narkotikapåverkade personer i offentlig miljö. ”Vi utlovar aktiviteter som vi hoppas mynnar ut i effekten att området upplevs tryggare”, säger Robert Björklund, kommunpolis.

Medborgarlöftet utförs av lokalpolisen med stöd av stadsdelsförvaltningen. Med utgångspunkt i trygghetsundersökningar och medborgarsamtal har det visat sig att en del människor känner otrygghet i offentliga miljöer. Stadsdelen i stort är dock väldigt trygg.

De flesta är trygga
– Vi har jobbat hela 2016 för att få fram en lägesrapport om vad invånarna i Örgryte-Härlanda tycker. Det huvudsakliga resultatet är att det är en trygg stadsdel, 94 procent av dem som bor här angav att de kände sig trygga eller mycket trygga, säger Emelie Eék, utvecklingsledare folkhälsa och samordnare för trygg i Örgryte-Härlanda.

1000 personer från stadsdelen fick svara på en medborgarundersökning, som kompletterades med intervjuer och statistik. Åsikterna som kom fram sammanställdes till en handlingsplan, som identifierade ett antal olika problemområden: trafiksituationen, nedskräpning, klotter och skadegörelse, våld i nära relationer samt otrygghet kopplad till alkohol- och drogpåverkade personer i offentliga miljöer.

Utifrån handlingsplanen valde polisen sedan ut ett område att formulera sitt medborgarlöfte kring under 2017; nämligen påverkade personer i offentliga miljöer.

– Polisen väljer att lägga lite mer resurser på det här och kommunicera löftet utåt, säger Emelie Eék.

Fotpatrullering på otrygga tider
Rent konkret innebär medborgarlöftet att det blir ökad polisnärvaro på Redbergsplatsen och Olskrokstorget. Fotpatrullering ska ske på otrygga tider, minst hundra gånger.

Både polis och stadsdelsförvaltning kommer också att jobba hårt för att förhindra narkotikabrott och langning av alkohol till ungdomar.

Trygghetsundersökning presenteras på möte
Onsdag 1 februari mellan klockan 17.30 och 19.30 inbjuds invånarna i Örgryte-Härlanda till möte med fokus på trygghet. Där kommer trygghetsundersökningen, handlingsplanen, medborgarlöftet och grannsamverkan att tas upp. Plats: Stora salen, Kulturhuset Kåken.