Nytt medborgarlöfte till Centrum och Majorna-Linné. Fortsatt satsning på ökad polisiär synlighet och riktade insatser mot narkotika. Det är de övergripande delarna i årets medborgarlöfte för stadsdelarna Centrum och Majorna-Linné.

Den öppna droghandeln i gatu- och krogmiljö är i fokus för polisens arbete i centrala Göteborg.

‒ Vi ökar antalet riktade insatser jämfört med föregående år, säger lokalpolisområdeschef Anders Börjesson.

Det är ett medborgarlöfte i stadsdelarna Centrum och Majorna-Linné och en del av satsningen Trygg i Göteborg. Genom en samverkan mellan polisen, stadsdelsförvaltningarna och medborgare vill man öka tryggheten i alla stadsdelar.

Utifrån dialoger med medborgare, medarbetare och samverkanspartners, statistik från trygghetsmätningar och polisens brottsstatistik får man en lägesbild av varje stadsdel. Därefter formuleras ett medborgarlöfte.

Daglig patrullering
I både Centrum och Majorna-Linné har en upplevelse av otrygghet på vissa platser och en tydlig önskan om fler synliga poliser lyfts fram i medborgardialogerna.

‒ Vi lovar därför att medborgarna ska märka av vår närvaro på brottsutsatta platser genom daglig patrullering. Vi kommer också arbeta för att minska antalet grova stölder.

Under de senaste åren har polisen redan påbörjat ett arbete med ökad polisiär närvaro på brottsutsatta platser och insatser mot droghandeln på offentliga platser och i krogmiljö. Förra året startade till exempel lokalpolisområde Storgöteborg City upp en narkotikagrupp med inriktning på dessa miljöer.

– Vi får bra respons på vårt arbete ‒ men min bild är att det inte räcker. Vi behöver stärka vår förmåga ytterligare. Det gör vi nu med aktiviteterna i medborgarlöftet, säger Anders Börjesson.