Satsning på tryggare hållplatser. Nu lovar polisen och stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg att tillsammans satsa på ökad trygghet vid hållplatserna mellan Marklandsgatan och Opaltorget. Anledningen är att de i dag upplevs som otrygga.

I de dialoger som polisen fört med stadsdelarnas invånare har det kommit fram att många upplever hållplatserna i sydvästra Göteborg som otrygga, och särskilt under kvällstid. Därför kommer polisen och stadsdelarna att genomföra ett antal aktiviteter det kommande året för att öka tryggheten.

Dessutom kommer Göteborgs Stad och polisen ha en kontinuerlig dialog med invånarna för att informera om arbetet och se till att det verkligen blir tryggare.

− I det här samarbetet med lokalpolisen och övriga aktörer hoppas vi kunna öka den upplevda tryggheten runt hållplatserna på sträckan Marklandsgatan-Opaltorget, säger Michael Nagy, utvecklingsledare kris och säkerhet i Askim-Frölunda-Högsbo.

Hans kollega i Västra Göteborg, Jeanette Marmbäck, håller med:

− De planerade insatserna tar ju fasta på farhågor som medborgare har uttryckt så det känns viktigt att jobba med just de frågorna, säger hon.

Det så kallade Medborgarlöftet är ett gemensamt åtagande och en del av den långsiktiga satsningen Trygg i sydväst, där polisen, stadsdelsförvaltningarna och invånarna ska samverka för ökad trygghet.