Nytt medborgarlöfte för ökad trygghet i Örgryte–Härlanda. 300 fotpatruller i området kring Redbergsplatsen och Olskrokstorget har gett resultat. Nu fortsätter polisen i samverkan med stadsdelen sitt arbete i området i ett nytt medborgarlöfte.

Som andra stadsdelar i Göteborg har Örgryte-Härlanda ett samarbete med polisen för att öka den lokala tryggheten, minska brottsligheten och öka förtroendet för samhället.

Här kallas det Trygg i Örgryte–Härlanda och innebär att olika delar av stadsdelens verksamheter kontinuerligt träffar och samverkar med polisen för att få en gemensam lägesbild av vilka insatser som behövs. En analys av läget mynnar ut i ett medborgarlöfte från polisen och åtgärder i en handlingsplan.

I Örgryte–Härlanda är droghandel och påverkade personer ett problem, framför allt vid Olskroken och Redbergsplatsen. Kartläggningar visar också att det är lätt för unga i stadsdelen att få tag på alkohol och droger, bland annat cannabis. 35 procent av eleverna i andra året på gymnasiet uppger att de kan få tag på cannabis inom ett dygn och 24 procent att de använt cannabis. Det är det tredje högsta värdet i Göteborg.

Ökad närvaro av polisen
Mot bakgrund av detta utlovar årets medborgarlöfte bland annat ökad polisnärvaro i området kring Redbergsplatsen och Olskrokstorget genom fotpatruller vid minst 300 tillfällen. I löftet finns också riktade insatser för att förhindra narkotikabrott och langning av alkohol, fortsatt och stärkt förebyggande arbete riktat till barn och unga samt kontinuerlig kontroll av att serveringar följer reglerna kring 18-årsgräns och överservering.

– Då vi ser att stadsdelen sticker ut när det gäller drogsituationen har våra löften kopplats till den. Vi ser också att de åtgärder vi redan vidtagit har gett resultat, så vi fortsätter på samma spår, säger kommunpolis Robert Björklund.

Under förra perioden genomförde polisen bland annat 300 fotpatruller i området och en rad insatser för att minska ungas droganvändning som man tycker att det har gett resultat.

Positiva till samverkan
Såväl polis som stadsdelen ser positivt på samverkansarbetet, som pågått sedan 2016.

Isa Eklund Berglöw från Örgryte–Härlanda stadsdelsförvaltning ser många fördelar. När många parter bidrar med input blir bilden av läget mer komplett. Det ger också ett viktigt nätverk som kan snabba på åtgärder.

– Vi får en helt annan insyn i varandras arbete och kan kroka arm i ett nära samarbete. Det är ju sällan en part som ensam kan lösa problemet. Vi behöver varandra. Jag tycker också det har inneburit ett större fokus på förebyggande insatser, säger Isa Eklund Berglöw.

Kommunpolis Robert Björklund håller med. Han är en av tre kommunpoliser i sitt lokalpolisområde och har ansvar för två av de fyra områden som ingår där, Örgryte-Härlanda och Partille.

Svårare att ducka
– Nu blir det tydligt vem som äger problemet och då blir det också svårare att ducka. Lösningarna kräver oftast samverkan och att alla behöver göra sin del, säger han.

I Örgryte-Härlanda finns sedan förra året också ett nätverk och samarbete med fastighetsägare och bostadsbolag. Robert Björklund tror och hoppas att de genom att dela information och känna till varandras arbeten kan komma längre i det brottsförebyggande arbetet.