Anmälningarna om bedrägerier strömmar in. Bedrägerier med falska telefonsamtal ökar stort i hela landet. Polisens nationella kampanj Dimman har som mål att färre drabbas. ”Prata med dina äldre föräldrar och släktingar!”. Det är polisens samordnare Even Magnussons uppmaning till göteborgarna.

Vid årsskiftet fanns 4 000 polisanmälningar i riket från personer som drabbats av falska telefonsamtal, där den som svarar ombeds logga in på sin bank med bank-id eller dosa. Följden blir ett länsat bankkonto. När januari nu är slut är siffrorna ännu högre.

– Det fortsätter att strömma in ärenden. Då ska man veta att det här är fullbordade bedrägerier. Det finns även många som blivit uppringda men som förstått att det rört sig om ett brott, säger Even Magnusson som samordnar det brottsförebyggande arbetet i Storgöteborg.

Organiserad brottslighet
I polisens nationella insats, Dimman, ingår att sprida information om brottet. Det görs nu till kommuner runt om i landet för att budskapet och foldrar ska komma vidare till bland annat hemtjänst, äldreboenden och liknande.

– Vi försöker att stötta polisen i den här frågan så mycket vi kan, genom att informera medborgarna på olika sätt och särskilt de äldre, säger Filip Lundgren chef för avdelningen för samhällsskydd och beredskap på stadsledningskontoret.

För det är mest äldre de kriminella försöker att lura. Och verksamheten är väldigt organiserad, enligt Even Magnusson.

– Organiserade kriminella gäng finns med i detta. Man värvar unga människor, duktiga killar, att sitta och ringa de här samtalen. Det vi på polisen får till oss är att samtalen görs från stora callcenter. Personerna som ringer är väldigt trovärdiga. Dessutom kan det vara den riktiga bankens nummer som visas i displayen, vilket gör det hela ännu mer trovärdigt.

Informera äldre
Uppmaningen Even Magnusson ger är enkel och tydlig.

– Logga ALDRIG in med bank-id eller dosa när någon ringer upp dig och ber om detta. Aldrig.

Göteborgs Stad har fått en informations-pdf av polisen.

– Det är verkligen värdefullt om personal inom staden, som främst jobbar med äldre, sprider denna information vidare till de äldre. Och för allmänheten gäller det att prata med sina äldre föräldrar och släktingar om de här brotten, säger han.