”Logga inte in och lämna inte ut siffror.”  De utger sig för att vara vårdpersonal som vill boka in dig för en vaccinationstid. Genom att sedan be om legitimering eller signering kan de lätt ta för sig av dina pengar. I samband med att vaccineringen går in i fas två varnar polisen för vaccinationsbedragare med hjälp av en stor informationskampanj.

Bedrägerier via telefonen, så kallad vishing eller samtalsfiske, är ingen ny företeelse. Det har funnits i flera år och bedragarna använder hela tiden nya, kreativa metoder för att komma åt sina offers pengar.

− Det senaste tillvägagångsättet utnyttjar det nationella vaccinationsprogrammet mot covid−19, säger Anna-Karin Kjellgren som jobbar med brottsförebyggande arbete på polisens bedrägerisektion.

Anna-Karin Kjellgren jobbar med brottsförebyggande arbete på polisens bedrägerisektion.

För att komma åt offrets pengar ber bedragaren oftast om bank-id, inloggningsuppgifter eller ber den utsatte att logga in sig på en bank eller myndighet.

Det är också vanligt att bedragaren försöker komma över offrets bankkort och kod genom att utge sig för att vara från banken och påstå att kortet behöver bytas ut. På grund av pandemin kan man ”hjälpa till” genom att komma och hämta kortet och koden.

Ta reda på vad som gäller

Än så länge finns det bara ett fåtal rapporterade fall av vaccinationsbedrägeri i Västra Götalandsregionen. Polisen är dock övertygad om att det bara är en tidsfråga innan fenomenet finns även här. Därför startar de en informationskampanj med syfte att varna och tipsa om vad du kan göra för att inte bli lurad.

Anna−Karin Kjellgren menar att vi behöver skaffa oss kunskap om vad vi kan förvänta oss vaccinationsprocessen för att kunna upptäcka ett misstänkt beteende.

− Om vården skulle ta kontakt för att boka tid för vaccinering eller liknande kommer de inte att be dig om någon form av identifikation. De kommer inte heller att ta betalt eftersom vaccineringen inte kostar något, säger hon.

Anna−Karin Kjellgren har tre råd om någon oväntad tar kontakt med dig:

− Logga inte in, lämna inte ut siffror och lägg på luren!

Men det kan vara svårt att genomskåda en bedragare, särskilt om de har personlig information om dig. Bedragaren kan verka trovärdig och påstår ofta att det är bråttom för att vi ska bli stressade och ta felaktiga beslut.

Äldre löper störst risk att drabbas

Oftast riktar de in sig på äldre människor som generellt sätt hyser ett större förtroende och respekt för myndigheter. Men också för att de kan ha svårare att snabbt ta reda på information via nätet.

− Vi ser att telefonbedrägerier är vanligast bland 90−100 åringar, sedan minskar antalet fall ju yngre offren är, säger Anna-Karin Kjellgren.

Den grupp som löper störst risk att drabbas av vaccinationsbedrägerier är också den grupp som kan vara svårast att nå med den informationskampanj som polisen nu drar igång.

− Därför är det viktigt att vi anhöriga och närstående pratar med våra äldre om att den här risken finns och hur de ska bete sig. Så att de kan vara förberedda om det händer.