På måndag är framtiden här. I alla fall på Världskultur- museet, där närmare 300 beslutsfattare inom socialtjänsten i Göteborgsregionen samlas till ett heldagsseminarium om framtiden.

Framtidskonventet, som äger rum i Världskulturmuseets stora trappa, har till syfte att presentera framtidsbilder inom socialtjänstens område och att inspirera till att tänka långsiktigt.

Trafficking på agendan

– Vi vill lyfta blicken och försöka få en uppfattning om hur våra brukares behov ser ut om kanske tio år, säger Anna Engkvist, en av arrangörerna på stadsdelsförvaltningen Centrum.

Socialtjänstens vardag är ofta brandkårsutryckningar, att hålla näsan ovanför vattenytan. Och vilka projekt som får pengar styrs ibland av vilket ämne som står högt på agendan för tillfället.

Just nu handlar det mycket om brottsoffer, hedersrelaterat våld och trafficking.

– Vi vill försöka se lite längre, bortanför det som är på tapeten just nu. Och vi har vänt oss till politiker och chefer eftersom de äger makten över de beslut som bestämmer utvecklingen och vart vi hamnar, säger Anna Engkvist.

Folkhemmet bleknar

Tre meriterade socialforskare är inbjudna:

– Joakim Palme, vd för Institutet för framtidsstudier. Han har forskat kring privat och offentlig försäkring på pensionsområdet och kommer att tala om hur Europa ska ta hand om sin allt äldre befolkning.

– Håkan Hydén, professor i rättssociologi, ska ägna sig åt frågan om hur nya normer bildas i samhället i tider när det svenska Folkhemmet bleknar bort allt mer och välfärdsstaten inte har lika stora resurser som förut.

– Lars Dencik, professor i socialpsykologi, ska tala bland annat om vad ledarskap i framtidens serviceorganisationer kommer att kräva.

Karin Hübinette är moderator

En fråga som säkert kommer upp är den nationella handlingsplan kring välfärdsområdet som Sverige antagit (”Handlingsplan mot fattigdom och social utestängning”.)

– Om det ska bli några resultat av en sådan handlingsplan, måste den föras ner på lokal nivå. Det är en politisk fråga som vi vill väcka intresse för, säger Anna Engkvist.

I övrigt är upplägget öppet, med en moderator – radio- och TV-journalisten Karin Hübinette – som fått fria händer att styra diskussionen.

– Efteråt blir det sex workshops utan förutbestämda ämnen, alla får chans att reflektera på det man hört och diskuterat tidigare. Innehållet skapar deltagarna själva. Det ska bli mycket spännande, säger Anna Engkvist.